Króluj nam, Chryste!

Oto ja, sługa Twój, syn Twojej służebnicy” (Ps 116, 16)

W duchu służby, do której zostałem powołany na mocy sakramentu chrztu i kapłaństwa, chcę podzielić się owocami swojej kilkudziesięcioletniej pracy dydaktycznej i naukowej, kaznodziejskiej, jak również popularyzatorskiej poprzez radio i telewizję.

Niech zawarte tu treści będą użytecznym narzędziem ewangelizacji.

Flag Counter

 

Aktualizacja strony: 22 IV 2018 r.