Króluj nam, Chryste!

Oto ja, sługa Twój, syn Twojej służebnicy” (Ps 116, 16)

W duchu służby, do której zostałem powołany na mocy sakramentu chrztu i kapłaństwa, chcę dzielić się owocami swojej ponad trzydziestoletniej pracy dydaktycznej i naukowej na KUL, jak również posługi kaznodziejskiej i popularyzatorskiej poprzez radio i telewizję.

Wiele z nich pozostaje do uzupełnienia, co powoli staram się robić…

Niech zawarte tu treści będą użytecznym narzędziem ewangelizacji.

 

Zobacz NOWOŚCI na mojej stronie:

Publikacja naukowa (zobacz inne):

Świeccy konsekrowani – „laboratorium Kościoła”, w: Świeccy i świętość (Spiritualitas, 4), red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 57-71; ISBN 978-83-8061-672-1

Kolejne odcinki z cyklu “Duc in altum!”

842-Historia kultu św. Józefa, częśc 2 (14 III 2019)

Odczyt:

Maryjny wymiar duchowości katolickiej (Myślenice, Interdyscyplinarna sesja mariologiczna w ramach obchodów 50-lecia koronacji Obrazu, 2 III 2019)

Audycja w Radio Rodzina (Wrocław):

z cyklu “Trudne-sprawy” temat: Przygotowanie do bierzmowania (4 III 2019) – moja wypowiedź 12:42 – 26:40

 

Flag Counter

Aktualizacja strony: 16 III 2019 r.