Króluj nam, Chryste!

Oto ja, sługa Twój, syn Twojej służebnicy” (Ps 116, 16)

W duchu służby, do której zostałem powołany na mocy sakramentu chrztu i kapłaństwa, chcę podzielić się owocami swojej kilkudziesięcioletniej pracy dydaktycznej i naukowej, kaznodziejskiej, jak również popularyzatorskiej poprzez radio i telewizję.

Niech zawarte tu treści będą użytecznym narzędziem ewangelizacji.

NOWOŚĆ:
Wielkopostny Dzień Skupienia dla Katechetów Diecezji Radomskiej 

 

Flag Counter

Aktualizacja strony: 7 III 2018 r.