Króluj nam, Chryste!

Hits: 29448

Oto ja, sługa Twój, syn Twojej służebnicy” (Ps 116, 16)

W duchu służby, do której zostałem powołany na mocy sakramentu chrztu i kapłaństwa, chcę dzielić się owocami swojej ponad trzydziestoletniej pracy dydaktycznej i naukowej na KUL, jak również posługi kaznodziejskiej i popularyzatorskiej poprzez radio i telewizję.

Wiele z nich pozostaje do uzupełnienia, co powoli staram się robić…

Niech zawarte tu treści będą użytecznym narzędziem ewangelizacji.

 

Zobacz NOWOŚCI na mojej stronie:

Publikacja naukowa (zobacz inne):

Świeccy konsekrowani – „laboratorium Kościoła”, w: Świeccy i świętość (Spiritualitas, 4), red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 57-71; ISBN 978-83-8061-672-1

Kolejne odcinki z cyklu “Duc in altum!” w wersji audio i wideo

Odczyt:

Konferencja naukowa nt. “Diakonia prawdy. nauka – Teologia – Przedsiębiorczość”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 7 VI 2019 r. (zob. także Konferencje krajowe

 

Flag Counter

Aktualizacja strony: 12 VI 2019 r.