Inne publikacje

Visits: 844

1983

 1. „Teatr św. Franciszka” R. Brandstaettera na seminaryjnej scenie, „Kronika Diecezji Sandomiersko-Radomskiej” 76(1983), s. 228-230.

1989

 1. Śp. Ks. Karol Słapczyński (1896-1987), „Kronika Diecezji Sandomiersko-Radomskiej” 82(1989), s. 235-238.

1993

 1. Nota o autorach, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i inni, Lublin 1993, s. 411-414.
 2. Kronika Sekcji Teologii Duchowości KUL (1991-1993), „Roczniki Teologiczne” 40(1993), z. 5, s. 105-114.

1994

 1. Reforma studiów w KUL, „Causa nostra”. Koło Naukowe Teologów KUL, 1994, nr 3, s. 8-9.
 2. „Wyrażając moją wdzięczność…” [podziękowanie za nagrodę im. F. Skowyry w 1993 r.], „Studia Polonijne”, t. 15, Lublin 1993, s. 157-159.

1995

 1. [Tłumaczenie z hiszpańskiego] A. Sarmiento, Powołanie do świętości i małżeństwa, w: Małżeństwo — przymierze miłości („Homo meditans”, t. 15), red. J. Misiurek i W. Słomka, Lublin 1995, s. 71-82.
 2. Moja „przygoda” z Ks. Wojciechem, w: Życie uczynił liturgią. Ks. Wojciech Danielski (10 IV 1935 — 24 XII 1985), opr. G. Wilczyńska, Lublin 1995, s. 125-127.

1998

 1. Całe życie jest szkołą, „Buski Gimnazjalista” (1998) nr 4, s. 40.
 2. Spirala do nieba, „YOU!” 1998, nr 16, s. 7.

1999

 1. Niezwykłe życzenie prymicyjne, „Pastores” 2(1999) nr 1, s. 163-166 (świadectwo).

2000

 1. Uniwersytet katolicki musi być w pełni sobą… (Relacja z sympozjum o ks. Antonim Słomkowskim), „Przegląd Uniwersytecki” 12(2000), nr 6, s. 24.

2001

 1. Przedmowa, w: Jadwiga Daniela Chwałek, Charyzmat i duchowość Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, Lublin 2001, s. 11-12.

2003

 1. Post bliższy i głębszy [Wywiad z Małgorzatą Wach], „Kurier Lubelski” 2003 nr 253 (z 29 X 2003), s. 9.

2004

 1. Przedmowa, w: s. Ewa Stolarek SNMPN, Obraz słowem malowany — Święty Józef w poezji polskiej („Biblioteka Opiekuna”, 4), Kalisz 2004, s. 7-9.

2005

 1. Cenne doświadczenie duszpasterskie, w: Michał Krawczyk, Przed Obliczem Miłosiernej Matki. Historia parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu 1962-2004, Radom 2005, s. 109-111.

2006

 1. Zamiast prologu recenzje wydawnicze, w: M. Bytniewski, Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Uzdrowienie wewnętrzne — czym jest, w jaki sposób się dokonuje, co z niego wynika?, Częstochowa 2006, s. 5-6.
 2. „Inny” testament Jana Pawła II, „Nasz Dziennik” 2006, nr 78, s. 17.

2008

 1. Mistyka jedności, „Nowe Miasto” 15(2008), nr 2-3, s. 169-170.
 2. Śp. ks. proboszcz Jarosław Brendel (1957-2008), „Kronika Diecezji Radomskiej” 17(2008), nr 4, s. 573-577.

2009

 1. Przemówienie prodziekana Wydziału Teologii KUL ks. M. Chmielewskiego, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 85(2009), s. 706-709.

2010

 1. Wielki Post — pustynia w codzienności, „Niedziela Lubelska” 53(2010), nr 7, s. I, IV-V.
 2. Spowiedź — miłość większa niż grzech, „Niedziela Lubelska” 53(2010), nr 11, s. I i IV.
 3. Cecylia Działyńska, „Miesięcznik Parafialny”. Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, 14(2010), nr 5, s. 8-9.

2011

 1. Św. Zygmunt Gorazdowski, „Droga św. Józefa. Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa” 2011, nr 111, s. 5-8.
 2. Otwarcie międzynarodowej konferencji naukowej „Święty Arcybiskup Lwowa” poświęconej św. Józefowi Bilczewskiemu, w: Święty Arcybiskup Lwowa. Józef Bilczewski, red. W. Osadczy, Lublin-Lwów 2011, s. 13-16.

2012

 1. Sprostowanie, „Duchowość w Polsce” 14(2012), s. 356.
 2. Wymagania odnośnie do publikacji w roczniku „Duchowość w Polsce”, „Duchowość w Polsce” 14(2012), s. 357-361.

2013

 1. Kanonizacja Jana Pawła II to dla nas pamięć i tożsamość. Z ks. dr hab. Markiem Chmielewskim, prof. KUL […] rozmawia Agnieszka Kasperska, „Kurier Lubelski” 232(2913), z 4 X 2013, Magazyn s. IV.

2014

 1. Zwyczajna świętość nadzwyczajnego papieża. Z ks. dr. hab. Markiem Chmielewskim, profesorem KUL, z Katedry Teologii Duchowości Katolickiej, rozmawiamy o świętości Jana Pawła II, „Kurier Lubelski”. Magazyn 2014, nr 96 z 25 IV 2014, s. IV.

2015

 1. Maryja Matka wzorem naszego powołania, w: Maryja — Matka i Królowa wzorem naszego powołania („Biblioteka «Dzieży»”, Instytut Świecki Chrystusa Króla) nr 26(2015), s. 15-31.

  2019

 2. Godzina “W” – Nowy Jork, (krótkie przemówienie i modlitwa za poległych w Powstaniu Warszawskim), Greenpoint, 1 VIII 2019 r.
  Aktualizacja strony: 16 X 2019 r.