Prowadzenie prac dyplomowych

Views: 2821

Dotychczas (stan na 14 I 2024) pod moim kierunkiem powstało:
♦    24 rozprawy doktorskie
♦   181 magisteriów
♦   31 prac dyplomowych na Podyplomowych Studiach z Duchowości Katolickiej

Rozprawy doktorskie:

 1. WALKIEWICZ Piotr, ks., Duchowość świeckich konsekrowanych w świetle nauki Kościoła, dokumentów CMIS oraz Międzynarodowego Przeglądu „Dialog”, obrona: 2002.06.21. [opublikowana].
 2. KOCAŃDA Bogdan OFMConv, Posługa kapłana-egzorcysty. Studium teologiczno-duchowe w świetle polskojęzycznej literatury teologicznej od Soboru Watykańskiego II do odnowionego Rytuału rzymskiego egzorcyzmów, obrona: 2004.05.26 [opublikowana].
 3. ZALEWSKI Andrzej OFMConv, Chrzest święty jako podstawa doskonałości osób konsekrowanych. Studium w świetle nauczania Kościoła od Soboru Watykańskiego II do Adhortacji „Vita consecrata”, obrona: 2004.05.27  [opublikowana].
 4. JASIAK Robert CSsR, Model doskonałości kapłańskiej. Studium na podstawie publikacji w periodyku „Homo Dei” z lat 1932-2002, obrona: 2004.06.03
 5. PALUCH Ryszard, Urzeczywistnianie świętości w świetle pism św. Urszuli Ledóchowskiej († 1939), obrona: 2005.06.20
 6. GÓRNIK Stanisław ks., Doświadczenie mistyczne w świetle pism wybranych mistyczek polskich XX wieku, obrona: 2005.11.07
 7. KNOP Tomasz ks., Nowy człowiek w ujęciu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Studium teologiczno-duchowe, obrona: 2006.03.07
 8. NOWOSADKO Maria, Duchowy wymiar literatury. Studium na podstawie twórczości Zbigniewa Herberta, obrona: 2006.06.16
 9. OTRZĄSEK Agnieszka, „Geniusz” kobiety w nauczaniu Jana Pawła II, obrona: 2007.05.21 [opublikowana].
 10. KORCZAK Grzegorz ks., Duchowość Katolickiej Międzynarodowej Szkoły Modlitwy i Ewangelizacji „Jeunesse-Lumiére”, obrona: 2007.10.01  [opublikowana].
 11. ABIGNENTE Lucia, La storia e il presente nella spiritualità del movimento dei focolari, obrona: 2009.04.30  [opublikowana].
 12. SZYMAŃSKA Agnieszka s., Imię Jezus w duchowości Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, obrona: 2010.04.27
 13. KRUSZEWSKA Elżbieta ZSJM, Miłosierdzie Boże w aspekcie trynitarnym jako podstawa duchowości chrześcijańskiej w pismach bł. Michała Sopoćki, obrona: 2010.09.30 [opublikowana].
 14. BARTOSZEK Wojciech ks., Sulpicjański model życia kapłańskiego. Studium na podstawie pism Towarzystwa Kapłanów Świętego Sulpicjusza z XVII w., obrona: 2011.06.27
 15. KOWALSKA Izabela, Kobiecy model towarzyszenia duchowego w świetle wybranych pism bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911), obrona: 2012.12.17
 16. KUDRIAVTSEVA Iryna, Pustynia wewnętrzna w chrześcijańskim doświadczeniu duchowym. Studium na podstawie współczesnej literatury teologiczno-duchowej, obrona: 2013.05.27
 17. PIETRZYK Marcin ks., Rola walki duchowej w dążeniu do świętości. Studium na podstawie życia i pism św. Faustyny Kowalskiej, obrona: 2013.09.23
 18. DYKTYŃSKI Łukasz ks., Teologicznoduchowa doktryna kard. Pierre’a de Bérulle’a w aspekcie maryjnym, obrona 2014.06.09.
 19. STREMBSKA Olga, Podmiotowy aspekt miłości oblubieńczej w doktrynie św. Jana od Krzyża; obrona 2016.09.22.
 20. CHWAŁEK Daniela CFS, „Maleńka droga miłości” jako styl życia chrześcijańskiego według s. Konsolaty Betrone (1903-1946), obrona 2016.12.15.
 21. BRZOZOWSKA Urszula, Dziecięctwo a niemowlęctwo duchowe Studium porównawcze duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i służebnicy Bożej Leonii Nastał, obrona 20.09.2018.
 22. BRZEZICKA-STĘPIEŃ Anna, Podstawy duchowości Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, obrona 23.06.2022. 
 23. DYRKA Anna, Duchowość instytutów świeckich. Studium na podstawie dokumentów Kościoła,  obrona: 10.10.2023 r.
 24. GRZESIAK Marcin ks., Formacja duchowa ministranta w świetle posoborowego nauczania Kościoła, obrona: 10 I 2024 r.

Prace magisterskie:

 1. WIŚNIEWSKA Lilla, Zagadnienie kierownictwa duchowego ludzi świeckich w polskojęzycznej literaturze teologicznej po Soborze Watykańskim II, obrona: 1996.05.31
 2. JUREK Grażyna, Zagrożenia życia duchowo-religijnego. Studium na podstawie publikacji na łamach „Gazety Wyborczej”, obrona: 1996.06.21
 3. SAS Maria, Doskonałość życia duchowo-religijnego wychowanek sióstr pasterek w ujęciu Marii Karłowskiej (1865-1935), obrona: 1996.06.21
 4. DZIEDZIC Magdalena, Zagrożenia dla chrześcijańskich postaw duchowo-religijnych ze strony New Age. Studium na podstawie publikacji polskojęzycznych, obrona: 1996.12.06
 5. KICIOR Urszula, Patriotyzm jako element duchowej postawy Polaków w twórczości Władysława Bełzy, obrona: 1997.05.09
 6. ŁĘCKA Helena, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, 1997.05.09
 7. JACHACZ Bożena, Model wychowania seksualnego w Gazecie „Dziewczyna” w latach 1991-1995, obrona: 1997.05.26
 8. DUBINA Iwona, Kapłański, profetyczny i królewski wymiar ludzkiego cierpienia w świetle wypowiedzi Jana Pawła II do ludzi chorych i niepełnosprawnych, obrona: 1997.05.30
 9. GAJUR Anna, Zagadnienie modlitwy w miesięczniku „Posłaniec Serca Jezusowego” w latach 1966-1996, obrona: 1997.06.06
 10. ŁUKASZUK Barbara, Odpowiedzialność za Kościół Święty jako rys postawy duchowej katolików świeckich. Studium na podstawie wybranych encyklik, adhortacji i listów apostolskich Papieża Jana Pawła II, obrona: 1997.06.06
 11. PANEK Małgorzata, Wpływ „dialogu małżeńskiego” na rozwój duchowy małżonków Ruchu Domowego Kościoła. Studium na podstawie badań ankietowych w diecezji radomskiej, obrona: 1997.06.06
 12. SITEK Grażyna, Proponowane kobietom postawy moralno-duchowe przez miesięcznik „Twój Styl” z lat 1990-1996, obrona: 1997.06.06
 13. WRONA Piotr, Zagrożenia dla duchowości katolickiej ze strony powojennych sekt pseudochrześcijańskich w Polsce. Studium na podstawie literatury polskojęzycznej, obrona: 1997.06.06
 14. BIELECKA Anna s., Kult Matki Bożej Bolesnej w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej — Serafitek. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia, obrona: 1997.10.02
 15. WIT Maria, Różaniec jako szkoła życia duchowo-religijnego. Studium na podstawie miesięcznika „Kółko Różańcowe” z lat 1909-1939, 1945-1953 oraz „Różaniec” z lat 1995-1996, obrona: 1997.10.02
 16. CHWAŁEK Jadwiga Daniela CFS, Franciszkański rys duchowości Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego w świetle dokumentów Kościoła o życiu zakonnym od Soboru Watykańskiego II, obrona: 1997.10.09 [opublikowana].
 17. PUCIA Władysław ks., Modlitwa w życiu i działalności Służebnicy Bożej Anny Jenke (1921-1976), obrona: 1997.11.17
 18. GĘBURA Jadwiga, Apostolski rys duchowości kobiety w świetle polskojęzycznej literatury teologicznej po Soborze Watykańskim II, obrona: 1997.11.21
 19. WILCZYŃSKA Maria, Rodzina jako środowisko przekazu wiary. Studium na podstawie nauczania Jana Pawła II w Roku Rodziny, obrona: 1997.11.21
 20. BĘBEN Anna SNMPN, Chrześcijańska koncepcja kobiecości. Studium na podstawie publikacji Kingi Wiśniewskiej-Roszkowskiej, obrona: 1997.11.28
 21. SADOWSKA Barbara SNMPN, Formacja postaw duchowo-religijnych katechetów początkujących. Studium na podstawie czasopisma „Katecheta”, obrona: 1997.11.28
 22. CZUBIUK Grażyna, Modlitwa jako charakterystyczny rys sylwetki duchowej bł. Faustyny Kowalskiej. Studium na podstawie „Dzienniczka”, obrona: 1998.04.03
 23. GRUSZKA Iwona, Chrześcijańskie życie duchowe w perspektywie śmierci. Studium na podstawie twórczości Bolesława Leśmiana, obrona: 1998.06.02
 24. ŚCIRKA Jadwiga, Wychowanie do dojrzałości chrześcijańskiej. Studium na podstawie publikacji w czasopiśmie „Wychowawca” z lat 1993-1997, obrona: 1998.06.02
 25. WOJTOWICZ Wincenta Zofia s., Formacja życia zakonnego w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej — „Serafitek”, obrona: 1998.06.02
 26. JANECKA Bożena, Wychowanie do życia duchowego młodzieży według ks. Michela Quoista. Studium na podstawie tłumaczeń polskojęzycznych, obrona: 1998.10.13
 27. MARUSZAK Iwona, Patriotyzm jako rys postawy duchowej w wybranych utworach Wincentego Pola, obrona: 1998.10.13
 28. MATEJEK Edyta, Miłość jako element postawy duchowej w wybranych powieściach Marii Rodziewiczówny (1864-1944), obrona: 1998.10.13
 29. ŚWIERSZCZ Katarzyna, Problematyka życia duchowego w pracach II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego, obrona: 1998.10.13
 30. WANCERZ Anna, Rodzina jako miejsce wychowania do miłości. Studium na podstawie publikacji Ks. Abp. Kazimierza Majdańskiego, obrona: 1998.10.29
 31. STASIAK Bogusław, Zagadnienie opętania i egzorcyzmu w powojennej polskojęzycznej literaturze teologicznej (1945-1995), obrona: 1999.01.21
 32. JAWORSKA Marianna, Istotny rys duchowości instytutów świeckich życia konsekrowanego w świetle dokumentów Kościoła od Konstytucji „Provida Mater Ecclesia”, obrona: 1999.04.12
 33. KIERZNOWSKA Małgorzata USJK, Zagadnienie modlitwy w publikacjach książkowych o. Anselma Grüna OSB, obrona: 1999.05.04
 34. RZECZKOWSKA Elżbieta, Pełnienie woli Bożej jako źródło chrześcijańskiej radości według św. Filipa Neri, obrona: 1999.05.04
 35. WRÓBEL Wanda, Patriotyzm jako element postawy duchowej w życiu i pismach Wandy Malczewskiej, obrona: 1999.05.04
 36. POŻYCZKA Anna, Problematyka życia duchowego w „Rocznikach Teologiczno-Kanonicznych” w latach 1949-1990 i „Rocznikach Teologicznych” w latach 1991-1998, obrona: 1999.06.04
 37. SACZEWKO Ludmiła OSU, Misyjność jako rys duchowości chrześcijańskiej. Studium na podstawie czasopisma „Misyjne Drogi” z lat 1982-1997, obrona: 1999.06.04
 38. BARDZIAK Maria SNMPN, Rola cierpienia w kształtowaniu postaw duchowo-religijnych. Studium na podstawie wybranych dokumentów i wypowiedzi Jana Pawła II, obrona: 1999.10.14
 39. ŁAZIUK Teresa, Doskonałość życia duchowego wiernych świeckich w posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Christifideles laici”, obrona: 1999.10.14
 40. LATKOWSKA Magdalena, Modlitwa w życiu i pismach duchowych św. Edyty Stein. Studium na podstawie literatury polskojęzycznej, obrona: 2000.02.28
 41. KORCZAK Katarzyna s., Życie religijno-duchowe Sióstr św. Jana Chrzciciela w świetle posoborowej odnowy życia konsekrowanego, obrona: 2000.05.15
 42. SICZEK-TYRC Katarzyna, Miłość jako istota doskonałości chrześcijańskiej. Studium na podstawie publikacji książkowych ks. Mieczysława Malińskiego, obrona: 2000.05.26
 43. TENDAJ Natalia s., Elementy franciszkanizmu w duchowości Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, obrona: 2000.06.02
 44. JANISZEK Sylwia, Rola cierpienia w życiu duchowym błogosławionego ojca Pio w świetle korespondencji z kierownikami duchowymi, obrona: 2000.06.14
 45. NASTAJ Krystyna, Wpływ Szatana na chrześcijańskie życie religijno-duchowe. Studium na podstawie posoborowej teologicznej literatury polskojęzycznej, obrona: 2000.06.14
 46. RABENDA Anna, Sylwetka duchowa świętej Jadwigi Śląskiej, księżnej (1174-1243), obrona: 2000.06.14
 47. RZUCIDŁO Krystyna, Wypaczenia życia duchowego w sekcie świadków Jehowy na przykładzie publikowanych świadectw byłych jej członków, obrona: 2000.06.14
 48. DROZDA Monika, Duchowość błogosławionej s. Ewy (Bogumiły Noiszewskiej) niepokalanki, męczennicy, obrona: 2000.10.31
 49. HNATÓW Halina, Przemiana duchowa ludzi z chorobą alkoholową w grupach Anonimowych Alkoholików. Studium na podstawie publikacji polskojęzycznych z lat 1967-2000, obrona: 2001.04.27
 50. WĄSIK Edyta, Problematyka życia duchowego w Tygodniku „Niedziela” w latach 1994-1999, obrona: 2001.04.27
 51. WOTLIŃSKA Ewa, Formacja zakonna w Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej w świetle pism Założycieli, obrona: 2001.04.27
 52. CABAK Danuta, Modlitwa karmelitów bosych według „Reguły”, „Konstytucji” i „Przepisów Wykonawczych”, obrona: 2001.06.04 [opublikowana].
 53. KOSICKA Urszula s., Sylwetka duchowa św. Katarzyny Labouré w świetle piśmiennictwa polskojęzycznego, obrona: 2001.06.04
 54. DENEKA Agnieszka, Metoda modlitwy myślnej według św. Alfonsa Liguori, obrona: 2001.06.12 [opublikowana].
 55. GOŁĘBIOWSKA Katarzyna, Sakrament pokuty i kierownictwo duchowe jako środki w dążeniu do doskonałości według ks. Antoniego Słomkowskiego (1900-1982), obrona: 2001.06.12
 56. LEBIEDOWICZ Elżbieta, Sakrament małżeństwa jako podstawa doskonałości życia małżeńsko-rodzinnego. Studium na podstawie „Katechizmu Kościoła Katolickiego” i komentarzy polskojęzycznych, obrona: 2001.06.12
 57. PAŃCZUK Katarzyna, Idea Przymierza biblijnego jako podstawa duchowości chrześcijańskiej w wybranych dramatach Romana Brandstaettera, obrona: 2001.06.12
 58. MAKSIM Joanna OP, Kult Matki Bożej w Zgromadzeniu Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej. Studium na podstawie pism Założyciela i dokumentów Zgromadzenia, obrona: 2001.06.22
 59. FRONCZEK Aleksandra, Seksualność w służbie miłości. Studium na podstawie publikacji o. Józefa Augustyna SJ, obrona: 2001.10.12
 60. GARBULEWSKA Barbara, Rola rozmyślania w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej. Studium na podstawie serii wydawniczej „Biblioteka Życia Wewnętrznego”, obrona: 2001.10.12
 61. GRZYB Anna, Rola Eucharystii w życiu duchowym. Studium na podstawie publikacji w miesięczniku „Rycerz Niepokalanej” z lat 1981-1999, obrona: 2001.10.12
 62. KOPRUCHA Mirosława s., Kapłańskie, królewskie i prorockie powołanie kobiety konsekrowanej w pismach ks. Jakuba Alberione (1884-1971), obrona: 2001.10.12
 63. GRULA Krystyna, Różaniec jako szkoła życia duchowego w świetle czytanek różańcowych w „Bibliotece Kaznodziejskiej” z lat 1965-2000, obrona: 2002.02.18
 64. LUBERDA Anna Klemensa OSU, Sylwetka duchowa bł. Matki Klemensy Staszewskiej OSU, męczennicy, obrona: 2002.02.25
 65. CHRUŚCIEL Ewelina, Doskonałość życia małżeńsko-rodzinnego w świetle Listów Episkopatu Polski na Uroczystość Świętej Rodziny z lat 1964-2000, obrona: 2002.06.18
 66. OLEARKA Wioletta, Ojcostwo i macierzyństwo duchowe w życiu i pismach bł. Edmunda Bojanowskiego, obrona: 2002.06.18
 67. PASTWA Joanna, Wpływ masonerii na duchowość chrześcijańską. Studium na podstawie literatury polskojęzycznej, obrona: 2002.06.18
 68. SERAFIN Edyta, Poszukiwanie prawdy jako charakterystyczny rys sylwetki duchowej św. Edyty Stein, obrona: 2002.06.18
 69. TOMCZYK Małgorzata, Mistyczny wymiar miłości oblubieńczej do Jezusa w życiu i pismach bł. Marceliny Darowskiej, obrona: 2002.06.18 [opublikowana].
 70. BITKOWSKA Marzena, „Modlitwa serca” w polskojęzycznej posoborowej literaturze teologicznej, obrona: 2002.10.10
 71. CHODUR Bernadetta, Sylwetka duchowa Karola de Foucauld w świetle publikacji polskojęzycznych, obrona: 2002.10.10
 72. MICOREK Anastazja, Modlitwa w wybranych utworach Jana Kasprowicza (1860-1926), obrona: 2002.10.29
 73. BRĘDEL Małgorzata, Rola instytutów świeckich w dziele nowej ewangelizacji. Studium na podstawie polskojęzycznej literatury posoborowej, obrona: 2002.12.19
 74. KLIMSKI Piotr, Przygotowanie do małżeństwa według Karola Meissnera OSB, obrona: 2002.12.19
 75. PIASECKA Katarzyna, Miłość jako zasadniczy rys duchowości kobiety w świetle pism bł. Marceliny Darowskiej, obrona: 2003.03.20
 76. SIEWRUK Agnieszka, Macierzyństwo duchowe w pismach bł. Marceliny Darowskiej, obrona: 2003.03.20
 77. TYMICKA Marzena, Ojcostwo duchowe w świetle wybranych dokumentów Jana Pawła II, obrona: 2003.03.20
 78. WÓJCIK Anna, Kształtowanie postaw duchowych u dzieci. Studium na podstawie katolickiego miesięcznika „Promyk Jutrzenki” z lat 1992-1997, obrona: 2003.04.10
 79. JAROSIK Zuzanna Renata, Teologia charyzmatów. Studium na podstawie literatury polskojęzycznej od Soboru Watykańskiego II, obrona: 2003.05.26
 80. KRUK Paweł ks., Cnoty nadprzyrodzone w duchowości Legionu Maryi. Studium na podstawie literatury polskojęzycznej, obrona: 2003.06.17
 81. KRUSZEWSKA Elżbieta, Teologia, kult i apostolat Miłosierdzia Bożego w obradach kongresów i sympozjów w Dolinie Miłosierdzia, obrona: 2003.06.17
 82. MIZIŃSKA Elżbieta, Sylwetka duchowa św. Brata Alberta, obrona: 2003.06.17
 83. SNARSKA Katarzyna, Zagadnienie nowej ewangelizacji w Karmelu terezjańskim. Studium na podstawie posoborowych dokumentów Zakonu, obrona: 2003.06.17 [opublikowana].
 84. WINNICKA Janina, Wychowanie młodzieży do życia duchowego w przemówieniach Jana Pawła II do Polaków, obrona: 2003.06.17
 85. WÓJCIK Tomasz, Opętanie a choroba psychiczna w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych, obrona: 2003.06.17
 86. TUROWSKA Iwona, Idea pokoju w pismach św. Franciszka z Asyżu i we Wczesnych Źródłach Franciszkańskich, obrona: 2003.09.09
 87. BUKSA Agnieszka Antonella s., Cnoty teologalne w wybranych pismach Edyty Stein, obrona: 2003.10.07
 88. HANC Agnieszka, Przyjaźń w życiu duchowym wybranych postaci świętych. Studium w świetle polskojęzycznej literatury hagiograficznej, obrona: 2003.10.07
 89. MICHAŁCZAK Teresa, Rola Maryi w ewangelizacji. Studium na podstawie wybranych pism Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, obrona: 2003.10.07
 90. STOLAREK Ewa SłNMPN, Sylwetka duchowa św. Józefa w poezji polskiej, obrona: 2003.10.07 [opublikowana].
 91. MATEŃKO Anna, Specyficzne rysy duchowości Instytutu Świeckiego „Spigolatrici della Chiesa”, obrona: 2003.10.21
 92. PYZARA Katarzyna, Tożsamość mężczyzny w ujęciu ks. Bronisława Mierzwińskiego, obrona: 2004.02.17
 93. BONOWICZ Bernadetta, Duchowość chrystocentryczna Ruchu Focolari, obrona: 2004.03.02
 94. OLEJNIK Krzysztof TChr., Rola wiary w kształtowaniu postawy katolickiej. Studium w świetle nauczania Augusta Kard. Hlonda, obrona: 2004.05.17
 95. BORYS Kinga s., Sylwetka duchowa s. Aldony Marii Błoniarz (1919-1989), obrona: 2004.06.14
 96. CZEMKO Lucyna s., Sylwetka duchowa s. Hilarii Główczyńskiej (1887-1939), obrona: 2004.06.14
 97. DYLEWSKA Elżbieta, Duchowość komunii w życiu pierwszej wspólnoty Córek Maryi Wspomożycielki z Mornese, obrona: 2004.06.14
 98. KOT Katarzyna, Życie duchowe jako życie w Duchu Świętym. Studium na podstawie wybranej posoborowej literatury polskojęzycznej, obrona: 2004.06.14
 99. OSTASZ Anna, Problematyka cierpienia w życiu i w pismach św. Rafała Kalinowskiego, obrona: 2004.06.14
 100. BYTNIEWSKI Marcin, Uzdrowienie wewnętrzne w duchowości Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, obrona: 2004.06.15 [opublikowana].
 101. PIERZCHAŁA Ilona, Rola kobiety w Kościele i w świecie w świetle pism duchowych św. Edyty Stein, obrona: 2004.06.15
 102. PRZYWARA Agata, Kult św. Teresy od Dzieciątka Jezus w życiu i pismach o. Anzelma Gądka, karmelity bosego (1884-1969), obrona: 2004.06.15
 103. GRADZIŃSKA Anna, Eucharystia jako źródło i szczyt życia duchowego w nauczaniu Jana Pawła II, obrona: 2004.10.12
 104. ŻELISKO Ewa, Ojcostwo duchowe w życiu i pismach ks. Jana Balickiego (1869-1948), obrona: 2004.10.12
 105. LEDOCHOWSKA Małgorzata s., Modlitwa w życiu bł. Klemensy Staszewskiej OSU, męczennicy (1890-1943), obrona: 2004.11.23
 106. ZBYTNIEWSKA Dorota, Rozwój życia duchowego osób żyjących w związkach niesakramentalnych, obrona: 2004.11.23
 107. BRODZIAK Piotr ks., Różaniec w świetle encyklik różańcowych Leona XIII, obrona: 2005.05.12
 108. LESZCZYK Grzegorz MIC, Formacja misyjna w seminariach duchownych w świetle posoborowego nauczania Kościoła, obrona: 2005.05.12
 109. BIELECKI Paweł, Sylwetka kierownika duchowego w świetle posoborowej literatury polskojęzycznej, obrona: 2005.06.13
 110. KARCZEWSKI Zbigniew, Drogi życia monastycznego w ujęciu Tomasza Mertona, obrona: 2005.06.13
 111. KOZIEŁ Agnieszka, Miłość oblubieńcza w doktrynie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, obrona: 2005.06.13
 112. MAŁYSZEK Małgorzata, Psychoterapia w kierownictwie duchowym. Studium na podstawie publikacji polskojęzycznych na temat „Ćwiczeń duchowych” św. Ignacego Loyoli, obrona: 2005.06.13
 113. SŁOMKA Magdalena, Ochrona środowiska jako imperatyw chrześcijanina. Studium na podstawie posoborowej literatury teologiczno-etycznej, obrona: 2005.06.13
 114. WÓJTOWICZ Rafał, Świadectwo o Chrystusie we współczesnej polskiej muzyce rozrywkowej, obrona: 2005.06.13
 115. ZHYNSKA Mariya s., Kult Matki Bożej w Zgromadzeniu Sióstr Świętego Józefa, obrona: 2005.06.13
 116. BRZEZICKA Anna, Formacja postaw duchowych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży po 1990 roku, obrona: 2005.06.20
 117. POLAŃSKA Małgorzata, Radość w tekstach Liturgii Godzin Okresu Wielkanocnego, obrona: 2005.06.20
 118. SANALUTA Marta, „Miłość, która zbawia”. Problematyka uzdrowienia w czasopiśmie „Szum z Nieba” z lat 1992-2003, obrona: 2005.06.20
 119. SELEZINKA Oleksandr ks, Sylwetka duchowa biskupa Pawła Wasyłyka, obrona: 2005.06.20
 120. URBANIAK Marek FSC, Sylwetka duchowa s. Angeliki Zofii Renke OP (1905-1942), obrona: 2005.09.26
 121. OLĘDZKA Iwona, Duchowość miłosierdzia w życiu i pismach św. Brata Alberta, obrona: 2006.04.27
 122. BIAŁY Arkadiusz, Chrystus Zbawiciel w „Poemacie Boga-Człowieka” Marii Valtorty, obrona: 2006.05.23
 123. SERAFIN Anna, Doskonałość życia duchowego laikatu w świetle „Katechizmu Kościoła Katolickiego” i komentarzy polskojęzycznych, obrona: 2006.06.12
 124. ANTONYUK Nadiya SNMPN, Duchowość komunii w posoborowym nauczaniu Kościoła o życiu konsekrowanym, obrona: 2006.06.13
 125. ŁASZCZ Marta, Eucharystia jako „źródło i szczyt” życia duchowego w parafii. Studium w świetle posoborowego nauczania Kościoła, obrona: 2006.06.13
 126. MERECKA Olga Alina CST, Bp Adolf Piotr Szelążek (1865-1950) jako założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, obrona: 2006.06.13
 127. SZAJKOWSKA Marcjanna Izabella s., Sylwetka duchowa Sługi Bożej s. M. Małgorzaty Ludwiki Banaś (1896-1966), obrona: 2006.06.13
 128. YURCHENKO Tetyana, Duchowość misyjna kapłanów pracujących w ZSRR po II wojnie światowej. Studium na podstawie wybranych postaci, obrona: 2006.09.25 [opublikowana].
 129. BUCIOR Dariusz dk, Spowiednictwo i kierownictwo duchowe w świetle pism ks. prof. dr. hab. Stanisława Witka (1924-1987), obrona: 2007.04.26
 130. FREDO Artur OFMCap., Modlitwa jako rys duchowości Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Studium na podstawie źródeł „Reforma kapucyńska”, obrona: 2007.04.26
 131. KOWALSKA Izabela, Duchowość mężczyzny na przykładzie króla Dawida. Studium w świetle współczesnych publikacji, obrona: 2007.05.07
 132. DYGUDA Marta, Cierpienie w duchowości karmelitańskiej. Studium na podstawie dzieł s. Janiny Immakulaty Adamskiej OCD, obrona: 2007.05.28
 133. BOGUSŁAWSKA Anna Katarzyna, Posługiwanie charyzmatem proroctwa w Odnowie w Duchu Świętym. Studium na podstawie polskojęzycznej literatury teologicznej, obrona: 2007.06.12
 134. DUDEK Monika SNMPN, Postawa służby jako specyficzny rys duchowości osób konsekrowanych w świetle posoborowego nauczania Kościoła, obrona: 2007.06.12
 135. SMERECKA Justyna, Radość w życiu chrześcijanina w świetle pism św. Josemarii Escrivy de Balaguer, obrona: 2007.06.12
 136. UKARMA Bożena, Chrześcijańskie powołanie do wolności w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987), obrona: 2007.06.12
 137. HEPPNER Anna Maria, Doświadczenie Opatrzności Bożej w życiu biskupa Ignacego Jeża, obrona: 2007.06.27
 138. DYRKA Anna, Postawy duchowe chorych na cukrzycę. Studium na podstawie badań ankietowych wśród ludzi wierzących, obrona: 2007.09.25
 139. SZELECH Agnieszka, Życie religijno-duchowe osób z upośledzeniem umysłowym. Studium na podstawie spotkań katechetyczno-integracyjnych z grupą specjalnej troski w Lubartowie, obrona: 2007.09.28
 140. BARANIECKA Anna, Radość w życiu i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej, obrona: 2008.06.16
 141. RAPACZ Danuta Katarzyna, Wpływ mass-mediów na życie duchowe człowieka, obrona: 2008.06.16
 142. STASZCZUK Małgorzata, Świętość w pismach duszpasterskich ks. Jana Twardowskiego, obrona: 2008.06.16
 143. WAWRO-GOSPODAREK Ewelina, Miłość w życiu św. Joanny Beretty Molla, obrona: 2008.06.16
 144. CHAZAN Marta, Kobieta a patriotyzm. Studium teologiczno-duchowe na przykładzie wybranych powieści Marii Rodziewiczówny (1864-1944), obrona: 2008.08.22
 145. OSTASZ Joanna Teresa, Kobieta w małżeństwie i w rodzinie według Jana Pawła II, obrona: 2008.08.22
 146. STOLARCZYK Agnieszka, Wiara, nadzieja i miłość podstawą chrześcijańskiego życia duchowego. Studium na podstawie przemówień Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny, obrona: 2008.09.23
 147. BANASIAK Joanna, Asceza i modlitwa jako źródło oraz przejaw życia duchowego. Studium na podstawie „Homo Dei” z lat 1932-2007, obrona: 2009.05.11
 148. BRZEZIŃSKI Grzegorz Karol OFMCap., Braterstwo jako rys duchowości Braci Mniejszych Kapucynów. Studium na podstawie dzieła „Reforma kapucyńska”, obrona: 2009.05.11
 149. GRZESIAK Marcin ks., Miłość pasterska w posłudze kapłańskiej Sługi Bożego Zygfryda Berezeckiego, obrona: 2009.05.11
 150. MILO Tomasz ks, Samotność w życiu i pismach Tomasza Mertona, obrona: 2009.05.11
 151. VALACHOVIČOVA Zuzana Terésia, Kierownictwo duchowe Matki Teresy Janiny Kierocińskiej w świetle listów do sióstr, obrona: 2009.06.05
 152. KHUDALEI Alena, Posługa świeckich w kierownictwie duchowym, obrona: 2010.06.07
 153. NUTSKOVSKA Elzhbeta s, Niepokalane Serce Maryi jako wzór kontemplacji i źródło apostolstwa w Zgromadzeniu Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Studium na podstawie pism Sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej, obrona: 2010.06.07
 154. STREMBSKA Olga, Powołanie karmelitanki bosej do miłości oblubieńczej. Studium na podstawie życia i pism św. Teresy Benedykty od Krzyża, obrona: 2010.06.07
 155. ŁUBKOWSKA Agnieszka (Rzeszów), Sylwetka duchowa Anny Nagórskiej (1882-1963), obrona: 2010.09.30
 156. GŁOWIK Paweł ks. (diec. zamojsko-lubaczowska, Miłość w życiu chrześcijanina według o. Daniela-Ange. Studium na podstawie przekładów polskojęzycznych, obrona: 2011.05.16
 157. KRAWCZYK Jerzy ks., Główne rysy sylwetki duchowej ks. Dominika Maja (1908-1976), obrona: 2012.05.21
 158. ŚWIĘTOSŁAWSKA Wioletta OSU, Liturgiczny wymiar postawy duchowej osób konsekrowanych. Studium na podstawie dokumentów Kościoła od Soboru Watykańskiego II, obrona: 2012.05.21
 159. BRZOZOWSKA Urszula, Oblubieńcza relacja z Jezusem w życiu i pismach bł. Elżbiety od Trójcy Świętej, obrona: 2012.06.21
 160. GADZHIIEVA Liudmyla (Gródek Podolski, Ukraina), Aktualność objawień Matki Bożej z Lourdes (Актуальність об’явлень Матері Божої в Лурді, obrona: 2012.07.02
 161. GRELA Radosława Ludmiła ZSAPU, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w duchowości Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, obrona: 2012.07.02
 162. IANITSKA Olena (Gródek Podolski, Ukraina), Teologiczna refleksja nad tajemnicami światła różańca świętego (Теологічна рефлексія над молитвою святого розарія таємниці світла), obrona: 2012.07.02
 163. KARVATSKA Yulya (Gródek Podolski, Ukraina), Zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe na Podolu (Адвентові та різдвяні звичаї на Поділлі), obrona: 2012.07.02
 164. VRONA Iana (Gródek Podolski, Ukraina), Chrystocentryczne powołanie do życia konsekrowanego w nauczaniu bł. o. Kolumby Marmiona (Христоцентричне покликання до богопосвяченого життя в навчанні блаженного о. Колюмби Мармьона), obrona: 2012.07.02
 165. LAB’YAK Liliya (Gródek Podolski, Ukraina), Eucharystia w życiu siostry Leonii Nastał (Євхаристія в житті сестри Леонії Настал); obrona: 2013.06.24
 166. SEMENIUK Halyna (Gródek Podolski, , Ukraina), Modlitwa w życiu błogosławionego
  Jana Pawła II
  (Молитва в житті блаженного Івана Павла ІІ); obrona: 2013.06.24
 167. ZABOLOTNA Olha (Charków, Ukraina), Rola Ducha Świętego w życiu bł. Marii
  od Jezusa Ukrzyżowanego
  (Роль Святого Духа в житті бл. Марії від Ісуса Розіп’ятого); obrona: 2013.06.24
 168. MIKUTA Anna (Sieradz), Sylwetka duchowa Wandy Róży Niewęgłowskiej (1926-1989); obrona: 2013.09.12
 169. BARTOSIAK Michał ks. (diec. radomska), Chrystus ubogi w duchowości bł. Matki Teresy z Kalkuty na podstawie jej pism prywatnych i publicznych wypowiedzi; obrona: 2014.05.21
 170. MODRZEJEWSKI Marcin ks. (archidiec. lubelska), Powołanie kapłańskie jako dar w Kościele i dla Kościoła. Studium na podstawie orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Modlitw o Powołania; obrona: 2014.05.21
 171. KORPUSIK Agnieszka (Brzydowo), Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła, świata i człowieka w nauczaniu abp. Józefa Życińskiego; obrona: 2014.06.26
 172. NACEWICZ Mariola SłNMPN, Honorackie życie ukryte w duchowości powołań eklezjalnych; obrona: 2014.06.26
 173. BOROVSKA Antonina CDC (Lwów, Ukraina), Elementy duchowości ignacjańskiej w Zgromadzeniu Sióstr Bożego Serca Jezusa; obrona: 2016.06.28
 174.  DUDZIŃSKA Róża (Poznań), Świadomość eklezjalna młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. I. Paderewskiego w Lublinie w świetle przeprowadzonych badań, obrona: 2016.09.28
 175. MESHKOREZ Inna (Warszawa), Wpływ bł. Jerzego Popiełuszki na postawy religijno-społeczne osób jemu współczesnych. Studium na podstawie publikowanych świadectw, obrona: 22 VI 2018.
 176. KURANT Joanna (Lublin), Aniołowie w życiu duchowym człowieka. Studium na podstawie posoborowej, polskojęzycznej literatury teologicznej, obrona: 26 VI 2019.
 177. AMASIONAK Yauheni ks. (Grodno, Białoruś), Modlitwa Jezusowa w pismach wybranych ojców z Góry Athos z XIII/XIV wieku, obrona: 4 VI 2020.
 178. BAIDATSKYI Oleh (Gródek Podolski), Duchowy sens choroby i cierpienia w świetle Orędzi na Światowy Dzień Chorego, obrona: 25 VI 2020 (on-line).
 179. NIYOBUHUNGIRO Alfred MIC (Kibeho, Rwanda), Jezus na pustyni ikoną duchowego wzrostu człowieka, obrona: 10 VI 2020 (on-line).
 180. SHEREMET Ivanna (Rohatyn, Ukraina), Powołanie do świętości w świecie współczesnym według adhortacji apostolskiej „Gaudete et exsultate”, obrona: 29 VI 2020 (on-line).
 181. SENKIV Volodymyr (Gródek Podolski, Ukraina), Молитва в харизматичному русі за документами з Малінес (Modlitwa w ruchu charyzmatycznym według dokumentów z Malines), obrona: 26.09.2022 (on-line). 

Prace podyplomowe:

 1. PASTUKH Petro ks., Wdrożenie w modlitwę Jezusową, oddana: 10 VII 2005.
 2. KRUSZEWSKA Elżbieta s., Miłosierdzie w Trójjedynym Bogu w pismach Sługi Bożego ks. Michała Sopoćko, oddana: 12 VII 2005.
 3. ŚWIERCZEK Józef ks., Wdrożenie alumna w modlitwę myślną, oddana: 12 VII 2005.
 4. KAPAŁA Stefan, Duchowość nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, oddana: 13 VII 2005.
 5. WOJTASIK Marian ks., Parafia wspólnotą eucharystyczną. Studium na przykładzie parafii Choroń, oddana: 13 VII 2005.
 6. ŁAKOTA Dorota, Apostolstwo miłosierdzia poprzez słowo w świetle nauczania Jana Pawła II, oddana: 15 VII 2005.
 7. KWAŚNIEWSKA Agnieszka, Kierownictwo duchowe w życiu i pismach św. Katarzyny ze Sieny, oddana: 12 IX 2005.
 8. CHMURA Maria Adamina s., Antropologiczno-chrystologiczny wymiar nauczania Jana Pawła II w orędziach na Światowe Dni Młodzieży, oddana: 25 IX 2005.
 9. NADSTAZIK Dorota s., Towarzyszenie duchowe w rozpoznaniu powołania zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek BDNP, oddana: 25 IX 2005.
 10. ZIELIŃSKI Rafał ks., Postawa radości w życiu duchowym w nauczaniu Kościoła posoborowego, oddana: 25 IX 2005.
 11. STOLAREK Ewa SNMPN, Modlitwa św. Józefa w świetle powieści Romana Brandstaettera „Jezus z Nazarethu”, oddana: 18 VI 2006.
 12. ROGOWSKA Elżbieta, Tajemnica cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II w świetle Orędzi na Światowy Dzień Chorego, oddana: 22 VII 2006.
 13. KALINOWSKI Bogdan ks., Miłość pasterska w życiu kapłanów. Studium na podstawie Listów do kapłanów na Wielki Czwartek Jana Pawła II, oddana: 23 VII 2006.
 14. JANIAK Alicja, Duchowe piękno dziecka. Studium autorskich fotografii, oddana: 27 VIII 2007.
 15. ZHYNSKA Mariya CSSJ, Pobożność maryjna Matki Teony Grodeckiej (1919-2004), oddana: 27 VIII 2007.
 16. CIEŚLIK Andrzej ks., Posługa kierownictwa duchowego wobec osób żyjących w powtórnych niesakramentalnych związkach, oddana: 28 VIII 2007.
 17. ZAJĄC Małgorzata FMM, Aspekt ofiary w duchowości bł. Marii od Męki Pańskiej (Heleny de Chappotin), Założycielki Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, oddana: 28 VIII 2007.
 18. WASĄG Marek ks., Posługa uwalniania w „Zeszytach Odnowy w Duchu Świętym”, oddana: 20 IX 2007.
 19. URBANIAK Marek FSC, Paschalny rys duchowości s. Zofii Czarneckiej CR (1897-1926), oddana: 30 IX 2007.
 20. PODZIELNY Janusz ks., Istotne elementy duchowości ewangelickiej, oddana: 30 VII 2008.
 21. MAKAREWICZ Tomasz SAC, Stary człowiek w oczach młodzieży. Studium teologiczno-duchowe na podstawie nauczania Jana Pawła II, oddana: 30 IX 2008.
 22. TENUS Izabela, Rola życia duchowego w terapii anoreksji psychicznej. Studium przypadku, oddana: 30 IX 2009.
 23. TWOREK Zdzisław Tadeusz, Apostolstwo maryjne w działalności i nauczaniu świętego Maksymiliana Marii Kolbe, oddana: 30 VI 2019.
 24. JEDLIŃSKI Jan, Szczęście jako cel życia duchowego według świętego Augustyna, oddana: 30 VI 2019.
 25. DURA Patrycja, Posłuszeństwo jako cnota heroiczna Eleonory Motylowskiej. Studium na podstawie „Autobiografii” i „Notatek rekolekcyjnych”, oddana: 25 VI 2020.
 26. ŁUCKA Ewelina CRH, Przyjaźń duchowa pomocą w drodze do świętości, oddana: 28 IX 2020.
 27. PILSKA Agnieszka, Powołanie i misja kobiety w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oddana: 25 IX 2020.
 28. BIAŁA Anna, Praktyka modlitwy Jezusowej we współczesności, oddana: 29 IV 2021.
 29. ŻYŁKA-POMYKAŁA Agnieszka, Postawa współcierpienia. Studium na podstawie św. Faustyny Kowalskiej, oddana: 30 IX 2021.
 30. KRAWCZYK Sylwia, Święty Ludwik Martin jako wzór ojca, oddana: 30 IX 2021.
 31. WÓJTOWICZ Angelika Monika, Znaczenie postu w życiu duchowym według św. Katarzyny ze Sieny, oddana: 30 IX 2021.

Aktualizacja strony: 14 I 2024.