Publikacje

Views: 1079

Istotnym obszarem pracy naukowej są publikacje. Oprócz książek i artykułów ściśle naukowych (pisanych przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych, specyficznego dla nauki języka itp.), dużą część mojej pracy przeznaczam na popularyzację teologii duchowości. Nie brak także publikacji o charakterze duszpasterskim.

Poniższe zestawienia zawierają kompletny wykaz tego, co dotychczas zostało opublikowane.

Niektóre  teksty są dostępne on-line do użytku prywatnego. Zgodnie natomiast z funkcjonującym prawodawstwem polskim, wszelkie dalsze upublicznianie tych tekstów, powielanie ich lub tym bardziej wykorzystywanie do celów komercyjnych wymaga zgody autora.

Książki
Artykuły naukowe
Artykuły popularnonaukowe
Materiały duszpasterskie
Inne publikacje

Aktualizacja strony: 3 I 2021 r.