„Moja duchowość”

Views: 558

Cykl “Moja duchowość”
z udziałem studentów i doktorantów
Instytutu Teologii Duchowości KUL
(1999-2003)

Aktualizacja 12 XI 2020 r.