Wykłady i odczyty

Views: 1716

* – na czerwono – wystąpienia na sesjach naukowych międzynarodowych lub zagranicznych 

Lp. Temat wystąpienia Data Miejsce Instytucja, okoliczność
1986
1. Eklezjologia w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” 10-12 VII 1986 Mariówka Cykl wykładów dla Sióstr z „drugiego nowicjatu”
1990
2. „Duchowość małżeńska” IV-XII 1990 Góra Puławska Cykl wykładów w ramach kursu poradnictwa rodzinnego
3. Życie duchowe 29 IX 1990 Radom, par. Królowej Świata Wykłady dla Animatorów Rodzin (cykl w ramach kursu)
4. Teologiczne aspekty kierownictwa duchowego 23 X 1990 Warszawa, ATK Ogólnopolskie Sympozjum Duchowości nt. „Kierownictwo duchowe w życiu chrześcijańskim”
5. Przebóstwienie człowieka według św. Jana od Krzyża 05 XI 1990 Lublin, KUL Ogólnopolskie Sympozjum z okazji 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża nt. „Światłość w ciemności”
1991
6. „Duchowość małżeńska” I-IV 1991 Góra Puławska Cykl wykładów w ramach kursu poradnictwa rodzinnego
7. Chrześcijańskie życie duchowe 23 II 1991 Radom, par. Królowej Świata Wykłady dla Animatorów Rodzin (cykl w ramach kursu)
8. Il linguaggio mistico della Madre Marcellina Darowska (1827-1911) 25 VI 1991 L’Aquila (Italia), Forte Spagnolo Congresso Internazionale di Semiotica del Testo Mistico
9. Soledad y vida comunitaria del sacerdote 19 IX 1991 Pamplona, Universidad de Navarra Seminarium naukowe Fakultetu Teologicznego
1992
10. Duchowość Dekalogu w przemówieniach z IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny 18 I 1992 Radom, par. św. Jana Zjazd Katechetyczny Diecezji Sandomiersko-Radomskiej
11. Medytuję więc jestem 08 XII 1992 Lublin, TVP Program w TV Lublin nt. książki ks. W. Słomki Medytuję więc jestem [współudział]
1993
12. Lo sviluppo spirituale VII-VIII 1993 Abetone (Italia), kościół filialny Tre Regine Cykl wykładów dla wczasowiczów
13. Propagowane przez prasę laicką postawy względem człowieka a duchowość chrześcijańska 11 XI 1993 Lublin, KUL Sympozjum SDTP nt. „Propagowane postawy względem Boga, Kościoła i człowieka przez wybrane organy prasowe III Rzeczypospolitej a duchowość chrześcijańska”
14. Zagrożenia dla duchowości katolickiej ze strony współczesnego sekciarstwa 17 XI 1993 Mielec, par. Św. Krzyża Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
15. Duchowość kapłańska XII 1993 – I 1994 Lublin, WSD Marianów Wykłady dla alumnów
1994
16. Duchowość kapłańska 12 i 14 I 1994 Lublin WSD Marianów Wykłady dla alumnów
17. Sekcja Teologii Duchowości w KUL 27 VI 1994 Rzym, Radio Watykańskie Odczyt dla Radia Watykańskiego
18. Walka z człowiekiem i o człowieka w prasie III Rzeczypospolitej 18 VII 1994 Rzym, Radio Watykańskie Odczyt dla Radia Watykańskiego
19. Misyjność kapłaństwa święceń w świetle «Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów» i w kontekście programu duszpasterskiego na rok 1994/95 28 XI 1994 Jasna Góra, Sala Królewska Posiedzenie Komisji Episkopatu do spraw Duchowieństwa
20. Rozwój duchowy chrześcijanina XI 1994 – I 1995 Lublin, Katolickie Radio Lublin Cykl audycji dla Katolickiego Radia Lublin
1995
21. Dojrzałość emocjonalna kapłana [głos w dyskusji panelowej] 01 II 1995 Jasna Góra, Sala Różańcowa VII Sympozjum dla Księży Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich nt. „Każdy kapłan z ludzi brany”.
22. Misyjny charakter kapłaństwa w świetle programu duszpasterskiego 1994/95 02 II 1995 Jasna Góra, Sala Różańcowa VII Sympozjum dla Księży Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich nt. „Każdy kapłan z ludzi brany”.
23. Posoborowe koncepcje teologii duchowości 21 IV 1995 Zalesie Górne, Dom Rekolekcyjny Posiedzenie Sekcji Duchowości Teologów Polskich
24. Teologia życia duchowego 11-14 V 1995 Zakopane Wykłady dla nowicjuszek Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła
25. Posoborowe koncepcje teologii duchowości 21 X 1995 Radom, WSD Inauguracja Roku Akademickiego na RIT
26. Kierownictwo duchowe 25 X 1995 Lublin, Katolickie Radio Lublin Audycja dla Katolickiego Radia Lublin
27. Marcelina Darowska – przykład mistyki małżeńskiej i zakonnej 04 XI 1995 Warszawa, WSD Sympozjum nt. „Kobieta Polska w rodzinie i życiu zakonnym według myśli Sługi Bożej Matki Marceliny Darowskiej”
28. Duchowość Akcji Katolickiej 26 XI 1995 Radom, WSD Inauguracja Instytutu Akcji Katolickiej w Diecezji Radomskiej
29. «Geniusz kobiety» Maryi jako wzór chrześcijańskiego życia duchowego 08 XII 1995 Lublin, WMSD Akademia Maryjna
30. Rekolekcje 13 XII 1995 Lublin, Katolickie Radio Lublin Audycja dla Katolickiego Radia Lublin
1996
31. Nurty we współczesnej duchowości polskiej a powołanie do życia konsekrowanego 23 III 1996 Częstochowa, Dom Rekolekcyjny Jezuitów VII Międzyinstytutowe Spotkanie dla Prowadzących Formację w Instytutach Świeckich w Polsce
32. Czy już jesteśmy doskonali? 09 VI 1996 Lublin, par. NSJ Spotkanie Katolickiego Koła Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich
33. Kapłan jako penitent 28 VI 1996 Jasna Góra, Sala Różańcowa Ogólnopolska Pielgrzymka księży zrzeszonych w Unii Apostolskiej Kleru Diecezjalnego
34. Marcelina Darowska 03 X 1996 Lublin, Katolickie Radio Lublin Audycja dla Katolickiego Radia Lublin
35. a) Marcelina Darowska – Polska mistyczka; b) M. Darowska – niepokalański charyzmat wychowawczy 04-05 X 1996 Rzym, Radio Watykańskie Dwie audycje dla Radia Watykańskiego
1997
36. a) Kierownictwo duchowe dziś

b) Kierownictwo duchowe a dojrzałość penitenta

06 II 1997 Łódź-Łagiewniki, WSD OFMConv. Wykłady w ramach formacji permanentnej księży-franciszkanów
37. Rola szatana w życiu duchowym 19 II 1997 Lublin, par. św. Maksymiliana Wykład dla grupy formacyjnej Akcji Katolickiej
38. Instytuty świeckie 22 IV 1997 Lublin, Katolickie Radio Lublin Audycja dla Katolickiego Radia Lublin [współudział]
39. Powołani do życia konsekrowanego w świecie 10 V 1997 Lublin, KUL Ogólnopolskie Symp. nt. „Instytuty świeckie w 50-lecie «Provida Mater Ecclesia»”
40. „W Sercu Kościoła – z Kościoła i dla Kościoła” 06 XI 1997 Lublin, KUL Ogólnopolskie Sympozjum z okazji 100-lecia śmierci św. Teresy z Lisieux nt. „W sercu Kościoła będę Miłością”
41. O Instytucie Świeckim Chrystusa Króla 16 XI 1997 Lublin, Katolickie Radio Lublin Audycja dla Katolickiego Radia Lublin [współudział]
1998
42. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. I 19 II 1998 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
43. Św. Teresa z Lisieux wzorem postawy eklezjalnej 11 III 1998 Kraków, Karmelitański Instytut Duchowości I Tydzień Duchowości nt. „Teresa od Dzieciątka Jezus słowem Boga dla świata”
44. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. II 26 III 1998 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
45. Tożsamość świeckiej osoby konsekrowanej 16-17 V 1998 Jasna Góra, Sala Papieska „Jasnogórski Wieczernik”. Pierwsze Ogólnopolskie Czuwanie Instytutów Świeckich
46. Osoba konsekrowana w świecie według myśli bł. Honorata Koźmińskiego 23-24 X 1998 Lublin, KUL Symp. w X Rocznicę beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego
47. Duchowość, duchowość chrześcijańska, duchowości zakonne 13 XI 1998 WSD OFMConv., Łódź-Łagiewniki Symp. „Duchowość św. Franciszka”
48. Rozwój duchowy, cz. I 16-20 XI 1998 Spišska Kapitula (Słowacja) Studium Licencjackie Teologii dla Księży
1999
49. Rozwój duchowy, cz. II 11-15 I 1999 Spišska Kapitula (Słowacja) Studium Licencjackie Teologii dla Księży
50. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. I 28 I 1999 Niechobrz k. Rzeszowa Studium Liturgiczno-Pastoralne Diecezji Rzeszowskiej
51. Przemiana człowieka w procesie zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża 23 III 1999 Kraków, Karmelitański Instytut Duchowości II Tydzień Duchowości nt. „Na drodze zjednoczenia z Bogiem”
52. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. II 09-10 IV 1999 Niechobrz k. Rzeszowa Studium Liturgiczno-Pastoralne Diecezji Rzeszowskiej
2000
53. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. I 16 II 2000 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
54. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. II 01 III 2000 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
55. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. III 03 III 2000 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
56. Odrzucenie wartości moralno-duchowych (przewodniczenie dyskusji panelowej) 12 III 2000 KUL, Lublin Tydzień Eklezjologiczny
57. Chrystus w doświadczeniu duchowym św. Teresy od Jezusa 09 V 2000 Kraków, Karmelitański Instytut Duchowości III Tydzień Duchowości nt. „Teresa od Jezusa mistrzynią życia duchowego”
58. Duchowość świadectwa Instytutów Świeckich Życia konsekrowanego 13 V 2000 WSD, Lublin Archidiecezjalny Kongres Powołaniowy nt. „Jubileusz powołanych dla powołań”
59. Podstawy życia duchowego 1-3 IX 2000 Gdańsk-Orlinki Paschalna Szkoła Lidera, I sesja
60. Chrystus Alfą i Omegą naszej wiary i duchowości. Refleksje nad deklaracją „Dominus Jesus” 10 IX 2000 Lublin Spotkanie Lubelskiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich
61. Sakrament Eucharystii i Pokuty miejscem doświadczenia Bożego Miłosierdzia według św. Siostry Faustyny 26 X 2000 Kraków-Łagiewniki Sympozjum „Być apostołem Bożego Miłosierdzia”.
62. Rozwój duchowy 8-10 XII 2000 Gdańsk-Orlinki Paschalna Szkoła Lidera, II sesja
2001
63. Cierpienie w dziele nowej ewangelizacji 11 II 2001 Lublin Spotkanie Lubelskiego Koła Katolickie­go Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich
64. Dynamika rozwoju duchowego 23-25 II 2001 Gdańsk-Orlinki Paschalna Szkoła Lidera, III sesja
65. Kościół przyszłości (przewodniczenie dyskusji panelowej) 29 III 2001 KUL, Lublin Tydzień Eklezjologiczny
66. Globalizacja a duchowość 1 V 2001 Dębowiec, Dom Rekolekcyjny Zjazd Studyjny Instytutu Chrystusa Króla
67. Eucharystia na drodze świętości Rafała Kalinowskiego 9 V 2001 Kraków, Karmelitański Instytut Duchowości IV Tydzień Duchowości nt. „Świętymi bądźcie. Św. Rafał Kalinowski”
68. Teoria i praktyka kierownictwa duchowego 8-10 VI 2001 Gdańsk-Orlinki Paschalna Szkoła Lidera, IV sesja
69. Przez Jezusa do Maryi w duchowości polskiej 26-27 X 2001 Licheń Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego nt. „Przez Jezusa do Maryi”.
70. Relacja człowieka do Boga na modlitwie według kard. S. Wyszyńskiego 24 XI 2001 Kraków, Karmelitański Instytut Duchowości Sympozjum „Duchowość Prymasa Tysiąclecia”.
71. Zarys historii duchowości 1-2 XII 2001 Sopot, par. św. Jerzego Paschalna Szkoła Lidera, V sesja
2002
72. Szkoły duchowości 2-3 III 2002 Sopot, par. św. Jerzego Paschalna Szkoła Lidera, VI sesja
73. Geneza i założenia „Leksykonu duchowości katolickiej” 21 III 2002 KUL, Lublin Ogólnopolska Sesja Naukowa nt. Leksykon duchowości katolickiej
74. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. I 26 IV 2002 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
75. Duchowość eklezjalna św. Edyty Stein 8 V 2002 Kraków, Karmelitański Instytut Duchowości V Tydzień Duchowości nt. „Światłość w ciemności”
76. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. II 24 V 2002 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
77. Duchowość człowieka świeckiego 7 VI 2002 Dąbrowica, Dom Spotkań I Archidiecezjalny Kongres Akcji Katolickiej
78. Nurty w duchowości polskiej 8-9 VI 2002 Sopot, par. św. Jerzego Paschalna Szkoła Lidera, VII sesja
79. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. III 14 VI 2002 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
80. Rozwój duchowy 4-6 VII 2002 Częstochowa Juniorat Sióstr Honoratek
81. Teologiczne i antropologiczne kryteria ludzkiej dojrzałości w duszpasterstwie powołań 19 X 2002 Jasna Góra Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych za Powołania
82. Sylwetka duchowa św. Józefa z Nazaretu 22-23 XI 2002 KUL, Lublin XXVII Dni Duchowości nt. „Duchowość Józefa z Nazaretu”
2003
83. Doświadczenie Chrystusa Światłości w rozwoju duchowym 16-17 I 2003 Jasna Góra Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne nt. „Światło tajemnic różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II”
84. Jedność życia kapłana w świetle instrukcji Kongregacji do spraw duchowieństwa pt. „Kapłan – pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej” 29 I 2003 Jasna Góra XII Sympozjum dla Księży Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich „Duszpasterz kontempluje oblicze Dobrego Pasterza”
85. Różaniec szkołą życia duchowego na III tysiąclecie 24-25 IV 2003 Papieska Akademia Teologiczna, Kraków Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego nt. „Odkrywanie różańca”
86. Teologia i duchowość apostolstwa 1-3 V 2003 Wrzosów k. Radomia Zjazd Studyjny Instytutu Chrystusa Króla
87. Asceza w doświadczeniu duchowym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej 6 V 2003 Kraków, Karmelitański Instytut Duchowości  VI Tydzień Duchowości nt. „Laudem gloriae”
88. Chrystocentryzm duchowości miłosierdzia 13 V 2003 Licheń Międzynarodowe Sympozjum Księży Marianów nt. „Tajemnica Miłosierdzia Bożego w charyzmacie mariańskim”
89. Świeccy konsekrowani a duszpasterstwo (prowadzenie dyskusji panelowej) 16-18 V 2003 KUL, Lublin Ogólnopolska Sesja Naukowa nt. „Świeccy konsekrowani w Kościele lokalnym”
90. Niepokalańskie mistyczki: bł. Marcelina Darowska i bł. Marta Wołowska 12 VI 2003 KUL, Lublin Ogólnopolskie Sesja Naukowa nt. „Sylwetka duchowa bł. Marty Wołowskiej”
91. Różaniec szkołą ascezy; Różaniec szkołą mistyki 14 VI 2003 Lublin, Zespól Szkół Kolejowych IX Ogólnopolskie Forum Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich
92. Duchowość kapłana-seniora 25 VI 2003 Konstancin-Jeziorna Dyrektorium Formacyjne Księży Pallotynów
93. Maryjny wymiar duchowości według Jana Pawła II 2 X 2003 Lublin Inauguracja Roku Akademickiego w WSD Karmelitów Bosych
94. Duchowość Aktu Oddania Matce Bożej 8 XII 2003 Jasna Góra Jasnogórski Instytut Maryjny, Sympozjum nt. „Od Aktu Oddania Matce Bożej Prymasa Wyszyńskiego w Stoczku Warmińskim do wielkich Jasnogórskich Aktów Zawierzenia”
2004
95. Duchowość w życiu i posłudze kapłana 31 I 2004 Lublin, Dom Rekolekcyjny (ul. Podwale 15) Studium Formacji Permanentnej Kapłanów Archidiecezji Lubelskiej
96. Duchowość w życiu i posłudze kapłana 14 II 2004 WSD Radom Studium Formacji Permanentnej Kapłanów Diecezji Radomskiej
97. Duchowość kobiety-zakonnicy 18-19 II 2004 Dębica Juniorat Sióstr Służebniczek Dębickich
98. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. I 20 II 2004 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
99. Duchowość w życiu i posłudze kapłana 21 II 2004 WSD Radom Studium Formacji Permanentnej Kapłanów Diecezji Radomskiej
100. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. II 21 IV 2004 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
101. Tajemnica Niepokalanego Poczęcia w doświadczeniu mistycznym bł. Marceliny Darowskiej 23 IV 2004 Lublin, KUL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego z okazji 150-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu nt. „Niepokalana Matka Chrystusa”.
102. „Abscondita cum Christo in Deo” – św. Małgorzata Teresa Redi 5 V 2004 Kraków, Karmelitański Instytut Duchowości VII Tydzień Duchowości nt. „Ukryta z Chrystusem w Bogu”.
103. Dogmat Niepokalanego Poczęcia: inspiracje dla chrześcijańskiej duchowości 19 V 2004 Licheń Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne z okazji 150-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu nt. „Tota pulchra es Maria”
104. Poszukiwanie sacrum (VC 103) w życiu osób konsekrowanych 7 VI 2004 Toruń UMK Sympozjum nt. „Świętość według Jana Pawła II”
105. Misterium Niepokalanego Poczęcia w duchowości katolickiej 15-17 X 2004 Niepokalanów Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne „Misterium Niepokalanego Poczęcia i życie chrześcijańskie”
106. Duchowość miłosierdzia 19-20 XI 2004 Skarżysko Kam. Symp. nt. „Sanktuarium Ostrobramskie szkołą miłosierdzia”
107. Niepokalane Poczęcie modelem doświadczenia mistycznego 5 XII 2004 Rzym, Pontificia Università Lateranense XXI Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny nt. „Maria di Nazareth accoglie il Figlio di Dio nella Storia”
2005
108. Duchowość a horyzontalizm społeczeństwa europejskiego 13-14 I 2005 Vytautas Magnus University, Kowno Międzynarodowe Sympozjum nt. „Humanities in the New Europe”
109. Być prorokiem dziś 9 IV 2005 Skarżysko-Kam. Spotkanie modlitewne ruchów i stowarzyszeń katolickich
110. Duchowość świeckiego apostoła 7 V 2005 Radom, WSD Kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich Diecezji Radomskiej nt. „Abyście szli i owoc przynosili” (J 15, 16).
111. Afektywne doświadczenie Boga w mistyce karmelitańskiej 9 V 2005 KUL, Katedra Filozofii Religii Filozofować w kontekście teologii: „Afektywne poznanie Boga”.
112. Ojcostwo Boga i dziecięctwo duchowe – Jan Paweł II i św. Teresa z Lisieux 14 V 2005 KUL Ogólnopolska sesja naukowa pt. „«Polskie oblicze» św. Teresy z Lisieux”
113. Jan Paweł II – mistrz duchowy 10-11 IX 2005 Pułtusk, WSH im. A. Gieysztora Międzynarodowa Konferencja pt. „Ideolodzy, kapłani i przywódcy Europy”
113. Eucharystia w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus 10 XI 2005 Kazimierz Biskupi, WSD MSF Sesja naukowa Misjonarzy Św. Rodziny nt. „Św. Teresa z Lisieux Patronką Misji”.
115. Personalistyczno-chrystologiczna duchowość Jana Pawła II 25-26 XI 2005 KUL XXX Dni Duchowości nt. „Jan Paweł II – mistrz duchowy”
2006
116. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. I 15 II 2006 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
117. Nadzieja umierania. Śmierć jako szczytowy przejaw duchowości człowieka 5 IV 2006 KUL XXXVII Tydzień Eklezjologiczny nt. „Dar i tajemnica śmierci. Nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa”
118. Kierownictwo duchowe Nowego Człowieka, cz. II 26 IV 2006 Lublin, Sławinek Instytut Formacji Liturgiczno-Pastoralnej
119. Ojciec duchowny – w Kościele i dla Kościoła 30 VIII 2006 WSD Radom Ogólnopolskie Spotkanie Ojców Duchownych nt. „Tożsamość ojca duchownego”
120. Maryja w doświadczeniu mistycznym Błogosławionej 23 IX 2006 Szymanów Ogólnopolska sesja naukowa z okazji dziesięciolecia beatyfikacji Matki Marceliny Darowskiej nt. „Bł. Marcelina Darowska – dar na trzecie tysiąclecie”.
121. Inspiracje maryjne we współczesnych nurtach polskiej duchowości 21 X 2006 Pasierbiec Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryj­ne nt. „Na polskiej drodze maryjnej”
122. Rodzicielstwo jako duchowe spełnienie człowieka 14 XI 2006 KUL Sesja naukowa nt. „Rodzicielstwo zadaniem człowieka” – Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Instytutu Psychologii i Międzywydziałowe Studium Rodziny.
2007
123. Rola cierpienia w rozwoju duchowym – implikacje dla kierownictwa duchowego 14 II 2007 WSD Radom Kurs hospicyjny dla kapłanów i alumnów
124. Być „człowiekiem wewnętrznym”. Myśl papieża Jana Pawła II 24 V 2007 KUL IV Wykłady otwarte z pneumatologii „Credo in Spiritum Vivificantem”
125. Jaka świętość dziś? 13 X 2007 Kraków, Franciszkanie VIII Sesja Kolbiańska „Świętość dziś”, okazji 25-lecia kanonizacji św. Maksymiliana Kolbe
126. Zaangażowanie patriotyczne św. Rafała Kalinowskiego 26 X 2007 KUL Sympozjum „Św. Rafał Kalinowski – w służbie Bogu i Ojczyźnie”
127. Święci pragną świętości 14 XI 2007 WSD Tarnów Sesja naukowa z okazji 25-lecia wizyty Ojca świętego Jana Pawła II w Tarnowie
128. Ks. Antoni Słomkowski – prekursor akademickiej teologii duchowości w Polsce 24 XI 2007 KUL XXXII Dni Duchowości nt. „Lectio divina”
2008
129. Bł. Jan Duns Szkot jako teolog duchowości 8-10 IV 2008 KUL Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota
130. Duchowość teologa w świetle pism karmelitańskich Doktorów Kościoła 9 V 2008 Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków XI Karmelitańskie Dni Duchowości „Mistyka w codzienności”
131. Mistyka maryjna. Kwestie metodologiczne 4-8 IX 2008 Lourdes XXII Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny
132. Świętość w dziejach Kościoła 25-26 IX 2008 WŚSD Katowice IV Dni Duchowości nt. „Powołani do świętości”.
133. Dlaczego Szkot? 17-18 X 2008 WSD OFMConv. Łódź-Łagiewniki Sympozjum Skotystyczne
134. Maryjne inspiracje w duchowości chrześcijańskiej 15 XI 2008 Centrum Formacji Maryjnej, Licheń Sympozjum nt. „Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej”.
135. Św. Paweł – przykład mistyki mistagogicznej 22 XI 2008 KUL XXXIV Dni Duchowości
136. Duchowość paulinów w świetle najstarszych tekstów ascetycznych 12 XII 2008 Jasna Góra Międzynarodowe Sympozjum z okazji 700-lecia Jasnej Góry
137. Maryja jako wzór życia w Duchu Świętym 13 XII 2008 Bochnia VI Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne „Oblubienica Ducha Świętego”
2009
138. The Mystical Experience as Source of Evangelisation for Example of St. Paul the Apostle 28 IV 2009 Vytautas Magnus University, Kowno Conference International „Evangelisation in Today’s World: Origins, Challenges, Perspectives”
139. Standaryzacja teologicznych studiów doktoranckich w Polsce, cz. I 16 V 2009 Lublin, Caritas Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Teologicznych.
140. Czym jest życie duchowe chrześcijanina? 25 V 2009 KUL VI Wykłady Otwarte z Pneumatologii „Duch Święty a życie duchowe”.
141. Eklezjalne podstawy nowej ewangelizacji współczesnego świata 28 VI 2009 Nowe Miasto N. Pilicą – Dom Generalny SS. Niepokalanek Sympozjum w 60 r. śmierci i 145 r. urodzin Ludwiki Gąsiorowskiej: „Dziś i jutro naszego charyzmatu”
142. Duchowość a życie duchowe 28 VIII 2009 Legnica II Kongres Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej „W trosce o życie duchowe osób niepełnosprawnych”.
143. Misja duszpasterza dziś 4-5 XI 2009 WSD Łódź Rejonowy dzień skupienia dla kapłanów Archidiecezji Łódzkiej
144. Standaryzacja teologicznych studiów doktoranckich w Polsce, cz. II 14 XI 2009 Kraków Łagiewniki Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Teologicznych.
145. Duchowość drogą zniewolenia i powrotu 20 XI 2009 KUL XXXIV Dni Duchowości: „Współczesne zniewolenia – ucieczka i powrót”
146. The scientific exchanges beetwen „Homo meditans” and „Soter” 4 XII 2009 Vytautas Magnus University, Kowno International Scientific Conference „Periodicals of Religious Sciences in the 20-th-21th Century Lithuania”
2010
147. Miłość pasterska przedłużeniem i uobecnieniem miłości Dobrego Pasterza 25 I 2010 Jasna Góra XIX Sympozjum dla księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich
148. Mistyka chrześcijańska – co to jest? 16-18 IV 2010 Kalisz Centrum Formacji Duchowej Jezuitów. Kurs nt. „ABC życia duchowego”.
149. Bł. Marcelina Darowska wśród świadków Miłości w „szkole” Jasnogórskiej Królowej 23-24 IV 2010 Jasna Góra „Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro”. Ogólnopolskie Sympozjum z okazji 100-lecia rekoronacji Obrazu Jasnogórskiego
150. Kapłan jako alter Christus 8 V 2010 Jarosław, Dom Rekolekcyjny Wykłady dla duchowieństwa diecezji przemyskiej
151. Kapłaństwo kobiet w nauczaniu Jana Pawła II 19 V 2010 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków Sympozjum z okazji 90-lecia urodzin Jana Pawła II nt. „Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II”
152. Potrzeba metodologii teologii duchowości 4-5 VI 2010 Turno k. Białobrzegów Radomskich Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości nt. Polska teologia duchowości. Próba bilansu i perspektywy
153. Teologia duchowości w poszukiwaniu sensu życia 13-16 IX 2010 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań VIII Kongres Teologów Polskich
154. Maryja „świetlanym znakiem miłosierdzia”. Ostrobramska duchowość miłosierdzia 19 X 2010 WSD Radom Sympozjum nt. „Oblicza miłosierdzia” z okazji 30. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Dives in misericordia i 10. rocznicy IT UKSW w Radomiu
155. Postawy duchowe osób towarzyszących porodowi w domu 26 X 2010 KUL Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nt. „Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej”
156. Ciemność światłem – modlitwa mistyczna 18-19 XI 2010 KUL XXXV Dni Duchowości nt. „…bo się źle modlicie”.
2011
157. Jaka świętość na XXI wiek? 3 III 2011 KUL XLIII Tydzień Eklezjologiczny nt. „Albwiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4, 3a) – Kościół Świętych, Błogosławionych i Męczenników”.
158. Duchowość Chiary Lubich i Ruchu Focolari 13 III 2011 KUL Międzynarodowe Sympozjum z okazji 15-lecia wręczenia doktoratu honoris causa
159. Św. Maksymilian mistykiem? 12 V 2011 KUL Ogólnopolskie sympozjum w ramach Roku Kolbiańskiego nt. „Św. Maksymilian nie(roz)poznany”.
160. Czy mistyk potrzebuje obrazu? 10-11 VI 2011 KUL II Ogólnopolska Sesja Naukowa „Fides ex visu. Okiem mistyka”
161. Duchowość u podstaw formacji seminaryjnej 6 IX 2011 Kraków, WSD Zmartwychwstańców 47. Ogólnopolski Zjazd Rektorów Seminariów Duchownych.
162. Bł. Jan Paweł II jako prorok Miłości Boga czasów współczesnych: rady i ostrzeżenia 22 X 2011 WSD Kielce Ogólnopolskie sympozjum nt. „Komunia z Bogiem i Kościołem. Pytania, perspektywy, zagrożenia”.
163. Duchowość płaszczyzną dialogu i pojednania 16 XI 2011 Wydział Teologiczny Uuniwersytetu Opolskiego, Opole Międzynarodowe sympozjum nt. „Ekumenizm duchowy – duchowość pojednania”.
164. Kryteria eklezjalności współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich 24-25 XI 2011 KUL XXXVI Dni Duchowości „Rozeznawanie duchowe”
2012
165. Kościół domem powołania 24-26 II 2012 Zakroczym, Kapucyni Konferencja Sekcji Powołaniowej Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich
166. Kościół domem powołania 9-11 III 2012 Czechowice-Dziedzice, Jezuici Konferencja Sekcji Powołaniowej Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich
167. Metodologia pracy naukowej 19 III 2012 Gródek Podolski (Ukraina) Instytut Nauk Teologicznych, wykłady dla studentów teologii
168. Apostołowie Miłosierdzia Bożego: św. Faustyna, bł. Michał Sopoćko i bł. Jan Paweł II 13-15 IV 2012 Kalisz Centrum Formacji Duchowej Jezuitów. Kurs nt. „ABC życia duchowego”.
169. Apostołowie Miłosierdzia Bożego: św. Faustyna, bł. Michał Sopoćko i bł. Jan Paweł II 3-6 V 2012 Kosarzyska-Magury, pustelnia Wykłady dla Szkoły Ewangelizacji i Modlitwy „Dzieci Światłości”
170. Modlitwa według Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka 19 V 2012 WSD Kielce Sympozjum naukowe z okazji 110. rocznicy urodzin, 85. rocznicy święceń kapłańskich oraz 20-lecia śmierci Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka
171. Eklezjalny charakter współczesnych zrzeszeń katolickich 8-9 VI 2012 Dom Rekolekcyjny, Warszawa-Bielany Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości i sympozjum nt. „Teologia duchowości współczesnych zrzeszeń katolickich Nowe perspektywy”.
172. Życie mistyczne s. Hilarii Główczyńskiej 9 VI 2012 Jasna Góra Sympozjum nt. s. Hilarii Główczyńskiej
173. Implikacje posoborowej mariologii
dla duchowości katolickiej w Polsce
5 IX 2012 Rzym, Antonianum 23. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny nt. „La mariologia a partire dal Concilio Vaticano II. Ricezione, bilancio e prospettive”.
174. Sylwetki lwowskich świętych Kościoła rzymskokatolickiego 10 IX 2012 Lwów, kościół dominikanów Międzynarodowe Sympozjum z okazji 600-lecia Archidiecezji Lwowskiej
175. Życie duchowe w Biblii 19 X 2012 Nałęczów, Dom Rekolekcyjny „Jabłuszko” Akademia duchowości – Zjazd absolwentów Podyplomowych Studiów Duchowości Katolickiej
176. Św. Edyty Stein poszukiwanie Prawdy w tajemnicy Krzyża 27 X 2012 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń „Duchowość karmelitańska dawniej i dziś”
Sympozjum z okazji 400-lecia karmelitanek bosych w Polsce
177. Metodologia pracy naukowej 30 XI 2012 Gródek Podolski (Ukraina) Instytut Nauk Teologicznych, wykłady dla studentów teologii
2013
178. Stowarzyszenia i ruchy kapłańskie i mieszane (wiernych świeckich i duchownych) XX wieku 28 I 2013 Jasna Góra XXII Sympozjum dla Księży Rekolekcjonistów, Ojców duchownych i spowiedników kapłańskich nt. „Kościół naszym domem. Spowiednik wobec współczesnych problemów moralnych”
179. Teolog a rozwój duchowy 30 I 2013 Warszawa, KEP Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
180. Maryjny wymiar duchowości 12-14 IV 2013 Swolszewice Wykłady dla Szkoły Ewangelizacji i Modlitwy „Dzieci Światłości”
181. Współczesne zagrożenia wiary
i ich konsekwencje dla życia duchowego
7 V 2013 PWT, Wrocław Sesja naukowa nt. „Medytacja chrześcijańska na drodze wiary”
182. Kościół wiecznie młody 21 V 2013 KUL Międzynarodowe sympozjum nt. Uduchowiona młodość – bł. Chiara Luce Badano (1971-1990)
183. Terminologia duchowa w nauczaniu Jana Pawła II 21 VI 2013 Wadowice Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości nt. Duchowość w nauczaniu bł. Jana Pawła II
184. Wiara podstawą życia duchowego 24 X 2013 Radom, WSD Inauguracja Roku Akademickiego
185. Doświadczenie duchowe podstawą medytacji chrześcijańskiej 12-14 XI 2013 Toruń UMK, Centrum Dialogu Jana Pawła II V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym nt. Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?
186. Odnaleźć Słowo w milczeniu i ciszy 27-28 XI 2013 KUL 38. Dni Duchowości nt. Więź z Jezusem Chrystusem według Benedykta XVI.
187. Metodologia pracy naukowej 22 XI 2013 Gródek Podolski (Ukraina) Instytut Nauk Teologicznych, wykłady dla studentów teologii
2014
188. Współczesna wieloznaczność duchowości 18 II 2014 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Wobec «bólu duszy» – znaczenie duchowości w opiece nad chorym oraz w doświadczeniu choroby”. 30 lat listu apostolskiego „Salvifici doloris” Jana Pawła II
189. Duchowość według Jana Pawła II 1-3 V 2014 Kosarzyska-Magury, pustelnia Wykłady dla Szkoły Ewangelizacji i Modlitwy „Dzieci Światłości”
190. Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jana Pawła II 10 V 2014 Harmęże, Centrum św. Maksymiliana Kolbe XIII Dni Kolbiańskie nt. „Bieda mi, gdybym nie głosił ewangelii”.
191. Jana Pawła II troska o życie duchowe 15 V 2014 Oświęcim, Urząd Miasta Sympozjum nt. „Św. Jan Paweł II ku cywilizacji życia”.
192. Św. Jan Paweł II uczy jak żyć 23 V 2014 Sandomierz Wykład dla KIK
193. „Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15, 9). Formacja permanentna 30 V 2014 KUL Sympozjum naukowe nt. „Wołanie – Po-wołanie – wytrwanie” w ramach Kongresu powołaniowego Archidiecezji Lubelskiej z okazji 300-lecia Seminarium Duchownego w Lublinie „Piękno powołania”.
194. Idea drogi w nauczaniu Jana Pawła II 7 VI 2014 Rytwiany-Kotuszów Sympozjum z okazji otwarcia Drogi św. Jakuba „Św. Jan Paweł II – Europejski Pielgrzym”
195. Niepokalane Poczęcie inspiracją dla życia chrześcijańskiego 2 IX 2014 Licheń Stary Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich
196. Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska 11 IX 2014 Częstochowa Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego „Ikona Maryi w życiu Kościoła”.
197. Wynagrodzenie w duchowości św. s. Faustyny Kowalskiej 2 X 2014 Kościół Dobrego Pasterza, Lublin (Sercanie) Sympozjum „W misji wynagradzania Bogu przez Serce Jezusa”.

 

198. Duchowość sanktuarium 17 X 2014 Ostra Brama Skarżysko Kamienna Konferencja naukowa z okazji 25-rocznicy sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej i nadania tytułu Bazyliki Mniejszej nt. „Sanktuarium Ostrobramskie – miejsce łaski i miłosierdzia”
199. Życie duchowe w nauczaniu św. Jana Pawła II 18 X 2014 WSD Łódź Konferencja na temat dziedzictwa św. Jana Pawła II: moralność, duchowość, rodzina, społeczeństwo nt. „Sacto subito! I co dalej?”
200. Mistyka Rozalii Celakówny 28 XI 2014 Dom Pielgrzyma, Jasna Góra Sesja Komisji Nauki Wiary KEP nt. „Intronizacja Jezusa Chrystusa – zamysł i interpretacja idei”
201. Praca – błogosławieństwo czy przekleństwo 1-2 XII 2014 KUL XXXIX Dni Duchowości nt. „Błogosławieństwo i przekleństwo”.
202. Niepokalana Róża duchowna – natchnienie dla odnowionego życia duchowego 6 XII 2014 Tuchów, Sanktuarium Matki Bożej Sympozjum mariologiczne nt. „Ty coś w Tuchowie tron sobie obrała”
203. Jana Pawła II wizja nowej Europy 19 XII 2014 WSD Radom Konferencja naukowa PTT, Oddział Radom z okazji 60. rocznicy kapłaństwa ks. prof. S. Kowalczyka
2015
204. Pierwszeństwo formacji dla ciągłej odnowy duchowej i apostolskiej 23 IV 2015 KUL IV Sympozjum Konferencji Przełożonych Wyższych Instytutów Życia Konsekrowanego nt. „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie”.
205. Maryja Matka wzorem naszego powołania 1-3 V 2015 Kodeń Zjazd Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla  nt. „Maryja – Matka i Królowa wzorem naszego powołania”.
206. Eucharystia w życiu św. Teresy od Jezusa 30 V 2015 Kalisz Diecezjalny Kongres Eucharystyczny
207. Maryja wzorem realizacji konsekrowanego dziewictwa i wdowieństwa w Kościele 5-6 VI 2015 Jasna Góra Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego nt. „Być miłością w sercu Kościoła”
208. Symbolika małżeńska w mistyce św. Teresy z Avila 6 VI 2015 Bractwo św. Jakuba, Kotuszów Sympozjum jakubowe: „Duchowa Droga Świętego Jakuba. Rodzina Polska w Europie”.
209. Historia i teologia rekolekcji oraz dni skupienia. Zarys problematyki 22 IX 2015 WSD Częstochowa Sesja Ojców Duchownych nt. rekolekcji i dni skupienia
210. Posługa kierownictwa duchowego wobec małżonków 2 X 2015 WSD Worcel Inauguracja Roku Akademickiego w WSD Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej w Worcelu.
211. Forum dyskusyjne: Duchowe i pastoralne wnioski (prowadzenie) 10 X 2015 Jasna Góra Sympozjum sprawozdawczo-naukowe ruchów intronizacyjnych nt. „Królowanie Jezusa w Polsce – zaangażowanie ruchów i głos Magisterium Kościoła”.
212. Zjawiska nadzwyczajne a mistyka terezjańska 19 X 2015 KUL Międzynarodowe Sympozjum nt. św. Teresy z Avila nt. „Jesteś drogocennym diamentem w oczach Boga” z okazji 500-lecia urodzin św. Teresy z Avila. 
213. Konsekracja kapłańska 17 XI 2015 Jasna Góra Sympozjum Unii Apostolskiej Kleru  „Diecezjalność”
214. Maryja – Matka Miłosierdzia. 3-4 XII 2015 KUL XL Dni Duchowości nt. „Święty Mikołaj Biskup w duchowości i kulturze Europy”
215. Duchowość miłosierdzia 10-11 XII 2015 Ćmielów-Sandomierz Sympozjum rocznicowe ku czci sługi Bożego ks. Wincentego Granata
2016
216. Miłosierdzie Boże w nauczaniu papieża Franciszka 25-28 I 2016 Jasna Góra XXV Sympozjum Księży Rekolekcjonistów,
Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich „Nowe życie w Chrystusie. Światowe Dni Młodzieży. Rok Miłosierdzia”
217. Macierzyńskie królowanie Maryi a życie duchowe 8-9 IV 2016 Lwów „Tradycja kultu opieki Matki Bożej nad narodem w kontekście jubileuszu 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza, 240 rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej w katedrze lwowskiej oraz 25 rocznicy reaktywowania struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie”
218. Jana Pawła II ucieleśnienie duchowości 19 IV 2016 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Ciało – psychika – duchowość w teorii i badaniach naukowych”
219. Św. Jana Pawła II „Totus Tuus” 28-29 IV 2016 KUL Konferencja naukowa z okazji 300-lecia śmierci św. Ludwika Grignon de Montfort
220. Młodość a duchowość 4 VI 2016 Kotuszów Sympozjum jakubowe: „Młodzi na drogach Europy do Miłosiernego Ojca”
221. Orędzie fatimskie lekarstwem na europejską chorobę horyzontalizmu 6-11 IX 2016 Fatima (Portugalia) 24. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny. „Wydarzenie z Fatimy sto lat później. Historia, przesłanie i aktualność”
222. Pastoralno-duchowe implikacje macierzyńskiego królowania Maryi 4-6 X 2016 Gidle-Jasna Góra „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017). Sympozjum PTM
223. „Wyobraźnia” i „balsam miłosierdzia” 15 XI 2016 Skarżysko, Ostra Brama „Miłosierni czynem”. Sympozjum pracowników parafialnych zespołów „Caritas” Diecezji Radomskiej
2017
224. Misyjność jako istotny wymiar
duchowości katolickiej
7 I 2017 Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Archidiecezji Białostockiej, Białystok Zjazd kolędowy duszpasterzy i katechetów
225. Duchowość w myśli św. Tomasza z Akwinu 28 I 2017 WSD Częstochowa Akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu
226. Zagrożenia ze strony współczesnych duchowości 29 VII 2017 Nałęczów Wykłady dla kuracjuszy
227. Europa jako rzeczywistość duchowa według św. Jana Pawła II 22 X 2017 Warszawa, UKSW Międzynarodowe Sympozjum „Europa Christi”
228. Chrystoformizacja u podstaw życia duchowego 18 XI 2017 Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia „Trzeba, aby Chrystus królował”. Ogólnopolskie obchody rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
229. Współczesna polska teologia duchowości 2 XII 2017 Częstochowa, WSD Ogólnopolskie Sympozjum PSTD nt. „Życie duchowe w odrodzonej Polsce”
230. Niepokalane Poczęcie a duchowość katolicka 8 XII 2017 WSD Tarnów Dzień seminaryjny
2018
231. Teologia duchowości w formacji seminaryjnej 17 IV 2018 KUL 41. Dni Duchowości nt. „Jakie seminarium duchowne na dziś?” Międzynarodowa Konferencja naukowa
232. Duchowość w życiu i posłudze księdza diecezjalnego 28 IV 2018 Sandomierz Wykłady dla kapłanów w ramach formacji stałej.
233. „Rabbi, gdzie mieszkasz?” „Chodźcie, a zobaczycie” (por. J 1, 38-39). Zaproszenie do chrystoformizacji 29 V 2018 KUL IV Sympozjum „Duchowość Ziemi Świętej” – „Mistrz – uczeń”.
234. Jak czcić Matkę Bożą 8 IX 2018 Wiślica Diecezjalna Pielgrzymka do Madonny Łokietkowej.
235. Świeccy konsekrowani – laboratorium Kościoła 8 X 2018 KUL 42. Dni Duchowości nt. Jacy świecy chrześcijanie na nasze czasy?”. Międzynarodowa Konferencja naukowa
236. Maryjność wybranych polskich świętych i mężów stanu – świadectwem i drogowskazem dla obecnego pokolenia Polaków 12 X 2018 Niepokalanów Konferencja ogólnopolska nt. „Maryja w dziejach Narodu Polskiego i Europy”
237. Maryja w polskiej duchowości indywidualnej i wspólnotowej 22-23 X 2018 Jasna Góra Ogólnopolska konferencja w 100. rocznicę odzyskania niepodległości i spotkanie kustoszów sanktuariów polskich nt. „Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu”.
238. Królestwo świętości i łaski 17 XI 2018 Kraków-Łagiewniki Ogólnopolskie sympozjum nt. „Niepodległa Polska królestwem Chrystusa”
2019
239. Maryja w Eucharystii jako tajemnicy 10 I 2019 Centrum Caritas Okopowa, Warszawa Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa Ogólnego KEP
240. Maryja w duchowości chrześcijańskiej 2 III 2019 Myślenice, par. Narodzenia NMP Interdyscyplinarne seminarium mariologiczne

w ramach Jubileuszu 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej, pt.

„Chwyćmy się śladów Maryi”.

241. W szkole maryjnego czuwania 25 III 2019 WT UAM Poznań Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Pielgrzymujemy z Jasnogórską Matką (Jestem – Pamiętam – Czuwam)”.
242. Biblijne mistyczki 28 V 2019 KUL V Sympozjum z cyklu „Duchowość Ziemi Świętej” nt. „Kobieta”.
243. Duchowość teologa 7 VI 2019 WT UMK Toruń Międzynarodowa Konferencja nt. „Diakonia prawdy. Nauka – Teologia – Przedsiębiorczość”.
244. Pobożność maryjna a nawrócenie 12 IX 2019 MSD Częstochowa Sympozjum z okazji 20-lecia istnienia PTM nt. „Maryjność w Kościele i mariologia w teologii”.
245. Homo spiritualis. Zagadnienie duchowości antropogenicznej 3 X 2019 UKSW Warszawa Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Człowiek – Duchowość – Wychowanie”
246. Mistologia jako teologiczna nauka o mistyce 24 X 2019 KUL 43. Dni Duchowości nt. „Jaka mistyka na nasze czasy?” Ogólnopolska Konferencja naukowa
247. „Króluj nam, Chryste – w naszych parafiach” – Parafia jako wspólnota ożywiana Eucharystią, Słowem Bożym i miłosierdziem 23 XI 2019 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki Ogólnopolskie sympozjum ruchów intronizacyjnych nt. „Króluj nam, Chryste!”

 

248. Via pulchritudinis jako przejaw duchowości i pobożności maryjnej 9-10 XII 2019 Jasna Góra – UJD Częstochowa II Ogólnopolska Konferencja Maryjna pt. „Tam Twoje serce, kędy skarb przebywa”. Jasna Góra – skarbiec kultury narodowej i europejskiej
2020
249. Dojrzałość duchowa osób konsekrowanych 29 II 2020 Jasna Góra, Aula Kordeckiego 47. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
250. A meditative dimension of woman’s genius 2 X 2020 Kaunas, Litwa International Scientific Conference „Dignity and vocation of woman na the 100th Anniversary of John Paul II’s birth”
251. Relacja sprawiedliwości do miłosierdzia w encyklice „Dives in misericordia” 3 X 2020 Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Ogólnopolskie Sympozjum z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia”.
252. Udział w dyskusji panelowej 13 X 2020 Warszawa, Rezydencja kard. K. Nycza Konferencja naukowa pt. „Totus Tuus – postawa na dzisiaj” z okazji XX Dnia Papieskiego
253. Jan Paweł II – papież świętości 5 XI 2020 WT UWM Olsztyn XI Ogólnopolskie seminarium hagiologiczne
nt. Święci Papieże – od Grzegorza Wielkiego
do Jana Pawła II – w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna)
2021
254. Duchowość miłosierdzia na czas przełomu 7 VI 2021 KUL (on-line) 44. Dni Duchowości nt. „Duchowość w czasie przełomu”
255. Duchowość nie jedno ma imię 29 VIII 2021 WSD Radom Ogólnopolski Zjazd Ojców Duchownych
256. Autotranscendencja jako podstawa

duchowości w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II

14 X 2021 KUL, Instytut Jana Pawła II Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Filozof, teolog, poeta, papież
257. Mistyka bł. Marceliny Darowskiej 16 X 2021 Szymanów Sympozjum z okazji 25-lecia beatyfikacji bł. Marceliny Darowskiej
258.  Świętość według bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911) 5 XI 2021 UWM, Olsztyn, Wydział Teologii XIII Warmińskie Seminarium Hagiologiczne

pt. „Święci Polacy w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna)”

259. Przesłanie mistyków do wierzących na czas zarazy 18 XI 2021 KUL 53. Tydzień Eklezjologiczny nt. „Kościół wobec zarazy”
2022
260. Nabożeństwo pierwszych sobót a duchowość i pobożność maryjna dzisiaj 17 XII 2022 Ostra Brama, Skarżysko-Kamienna Ogólnopolskie sympozjum mariologiczne PTM nt. „Moje Niepokalane Serce zatryumfuje! Aktualność kultu Niepokalanego Serca Maryi”
2023
261.        

Aktualizacja strony: 19 XII 2022 r.