Materiały duszpasterskie

Visits: 1081

1985

 1. Powołał przechodząc, „Biblioteka Kaznodziejska” 114(1985), s. 153-154.

1987

 1. Eucharystia — miłość i dziękczynienie, „Ateneum Kapłańskie” 79(1987), t. 109, s. 422-425.

1988

 1. Cywilizacja miłości — powołaniem chrześcijanina, „Biblioteka Kaznodziejska” 120(1988), s. 140-142.

1989

 1. Być pożytecznym dla Ojczyzny, „Biblioteka Kaznodziejska” 123(1989), s. 37-41.
 2. Różaniec szkołą chrześcijańskiej dojrzałości, „Biblioteka Kaznodziejska” 123(1989), s. 158-179. 187-192.
 3. Świętość świeckich w Kościele, „Biblioteka Kaznodziejska” 123(1989), s. 193-195.
 4. «Bóg nie zmęczył się człowiekiem», „Biblioteka Kaznodziejska” 123(1989), s. 279-280.
 5. Eucharystyczne korzenie cywilizacji miłości: I — Solidarność — narodziny cywilizacji miłości, „Biblioteka Kaznodziejska” 123(1989), s. 308-311.

1990

 1. Eucharystyczne korzenie cywilizacji miłości: II — Znaki Bożej solidarności; III — Modlitwa zadanie kosmiczne, „Biblioteka Kaznodziejska” 124(1990), s. 51-57.
 2. Eucharystyczne korzenie cywilizacji miłości: IV — «Musicie być mocni»; V — Parafia wspólnotą eucharystyczną, „Biblioteka Kaznodziejska” 124(1990), s. 307-312.
 3. Eucharystyczne korzenie cywilizacji miłości: VI — Kapłańskie posłannictwo świeckich; VII — Profetyczne posłannictwo laikatu; VIII — Królewskie posłannictwo świeckich chrześcijan, „Biblioteka Kaznodziejska” 124(1990), s. 355-363.
 4. Odkryć sens swojego życia, „Biblioteka Kaznodziejska” 124(1990), s. 335-337.
 5. Maryja zapowiada wielkie rzeczy, „Biblioteka Kaznodziejska” 125(1990), s. 7-9.
 6. Parafia wspólnotą wspólnot, „Biblioteka Kaznodziejska” 125(1990), s. 145-148.
 7. Chrystus Królem naszych rodzin, „Biblioteka Kaznodziejska” 125(1990), s. 176-178.
 8. Nabożeństwo odnowienia przymierza chrzcielnego dzieci, „Biblioteka Kaznodziejska” 125(1990), s. 365-368.
 9. Wielkopostne nabożeństwo krzyżowe, „Biblioteka Kaznodziejska” 125(1990), s. 368-371.

1991

 1. Syn Boży, „Biblioteka Kaznodziejska” 126(1991), s. 30-32.
 2. «Wszyscy jesteśmy tego świadkami» (Dz 2, 32), „Biblioteka Kaznodziejska” 126(1991), s. 99-102.
 3. Działanie Ducha Świętego, „Biblioteka Kaznodziejska” 126(1991), s. 171-173.
 4. Władca życia i śmierci, „Biblioteka Kaznodziejska” 126(1991), s. 281-283.
 5. Śpiewając Litanię Loretańską…, „Trybuna «Światło-Życie»”. Miesięcznik Wspólnoty «Światło-Życie» par. Bł. Jadwigi w Lublinie, 2(1991), nr 13, s. 4-6.
 6. Nie czyńcie różnic między sobą, „Biblioteka Kaznodziejska” 127(1991), s. 68-70.
 7. Królowanie Chrystusa, „Biblioteka Kaznodziejska” 127(1991), s. 178-180.
 8. Medytacje nad chrztem i bierzmowaniem. Wprowadzenie; «Być świadkiem» (Medytacja metodą sulpicjańską. Wprowadzenie), „Biblioteka Kaznodziejska” 127(1991), s. 205-207.
 9. «Jestem w Kościele». (Medytacja metodą karmelitańską. Wprowadzenie), „Biblioteka Kaznodziejska” 127(1991), s. 210.
 10. «Jesteście posłani…». (Medytacja metodą salezjańską. Wprowadzenie), „Biblioteka Kaznodziejska” 127(1991), s. 211-212.
 11. Co mamy czynić?, „Biblioteka Kaznodziejska” 127(1991), s. 278-280.
 12. «Chrzest obietnicą życia wiecznego». (Medytacja metodą liguoriańską. Wprowadzenie), „Biblioteka Kaznodziejska” 127(1991), s. 318-319.
 13. Moja tożsamość w Kościele, „Biblioteka Kaznodziejska” 127(1991), s. 345-348.

1992

 1. Geniusz kobiety, „Biblioteka Kaznodziejska” 128(1992), s. 120-123.
 2. «Siedem darów Ducha Świętego». (Medytacja metodą rachunku sumienia według św. Ignacego Loyoli. Wprowadzenie), „Biblioteka Kaznodziejska” 128(1992), s. 123.
 3. Atanasio G. Matanić, «La spiritualità come scienza. Introduzione metodologica allo studio della vita spirituale cristiana», Edizioni Paoline Cinisello Balsamo (Milano) 1990, ss. 194, „Ateneum Kapłańskie” 84(1992), t. 118, s. 163-165.
 4. «Być świątynią Bożą». (Medytacja metodą ignacjańską zwaną zastosowaniem zmysłów. Wprowadzenie), „Biblioteka Kaznodziejska” 128(1992), s. 212.
 5. «Mając dary Ducha do Ducha się stosujmy (Ga 5,25)». (Medytacja metodą lasaliańską. Wprowadzenie), „Biblioteka Kaznodziejska” 128(1992), s. 214.
 6. Wniebowzięta — pierwszym świadkiem Zmartwychwstania, „Biblioteka Kaznodziejska” 129(1992), s. 9-11.
 7. Dojrzałość w modlitwie, „Biblioteka Kaznodziejska” 129(1992), s. 147-149.
 8. Różaniec — szkoła modlitwy, „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 1(1992), nr 1, s. 3.
 9. Pokochać zmarłych, „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 1(1992), nr 2, s. 1. 8-9.
 10. «Aby pozyskać wszystkich do posłuszeństwa wierze», „Biblioteka Kaznodziejska” 129(1992), s. 283-285.
 11. «Czuwajcie i módlcie się…», „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 1(1992), nr 3, s. 1. 4-5.
 12. Boże Narodzenie — Święta człowieczeństwa, „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 1(1992), nr 4, s. 1. 4-5.

1993

 1. Eucharystia i pojednanie, „Biblioteka Kaznodziejska” 130(1993), s. 10-12.
 2. Chrześcijańska radość (à propos karnawału), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 2(1993), nr 5, s. 1. 4.
 3. «Geniusz kobiety», „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 2(1993), nr 6, s. 1. 4.
 4. «Oni trwali jednomyślnie na modlitwie», „Biblioteka Kaznodziejska” 130(1993), s. 186-188.
 5. «A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał…?», „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 2(1993), nr 7, s. 1. 4.
 6. Mariologia śpiewana, „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 2(1993), nr 8, s. 1. 4.
 7. «Będziecie ludem świętym», „Biblioteka Kaznodziejska” 130(1993), s. 269-271.
 8. Duchowy smak Chleba, „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 2(1993), nr 9, s. 5 i 8.
 9. Wakacje — czas wzrastania, „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 2(1993), nr 7-8(10-11), s. 1 i 3.
 10. Nowa epoka — cywilizacja miłości (cykl: „Ku «cywilizacji miłości»”, odc. 1), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 2(1993), nr 13, s. 1, 3-4.
 11. (Nie)jedno imię miłości (cykl: „Ku «cywilizacji miłości»”, odc. 2), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 2(1993), nr 14, s. 1, 4-5.
 12. Powołanie małżeńskie, „Biblioteka Kaznodziejska” 131(1993), s. 360-362.
 13. Powołani do cywilizacji miłości (cykl: „Ku «cywilizacji miłości»”, odc. 3), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 2(1993), nr 15, s. 1, 4-5.

1994

 1. Sakrament pojednania w życiu rodziny, „Biblioteka Kaznodziejska” 132(1994), s. 75-77.
 2. Konferencja dla dorosłych. «Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza» (Ps 4,7), w: Rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oparte na «Veritatis splendor», b. red., Radom 1994, s. 85-90.
 3. Duch ofiary gwarancją wspólnoty rodzinnej, „Biblioteka Kaznodziejska” 132(1994), s. 153-155.
 4. Świętość w świeckim świecie (cykl: „Ku «cywilizacji miłości»”, odc. 4), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 3(1994), nr 2, s. 1. 6.
 5. Świecki prorokiem? (cykl: „Ku «cywilizacji miłości»”, odc. 5), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 3(1994), nr 3, s. 1. 8.
 6. Świecki kapłanem? (cykl: „Ku «cywilizacji miłości»”, odc. 6), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 3(1994), nr 4, s. 3. 10.
 7. Jak zostać królem? (cykl: „Ku «cywilizacji miłości»”, odc. 7), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 3(1994), nr 5, s. 4. 6.
 8. Dziewica Objawienia, „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 3(1994), nr 5, s. 3.
 9. Staramy podobać się Bogu, „Biblioteka Kaznodziejska” 132(1994), s. 273-275.
 10. Rodzina wobec cywilizacji miłości (cykl: „Ku «cywilizacji miłości»”, odc. 7), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 3(1994), nr 6, s. 1. 12.
 11. Wakacje i duchowość, „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 3(1994), nr 7/8, s. 1. 12.
 12. Czym jest duchowość? (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 1), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 3(1994), nr 9/10, s. 1. 12-13.
 13. Co to takiego: organizm duchowy? (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 2), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 3(1994), nr 11, s. 1. 12.
 14. Doświadczenie duchowe (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 3), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 3(1994), nr 12, s. 1. 11.

1995

 1. Duchowość zrzeszeń a zrzeszenia duchowości (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 4), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 4(1995), nr 1, s. 1. 11.
 2. Etapy rozwoju życia duchowego (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 5), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 4(1995), nr 2, s. 9-10.
 3. Oczyszczenie początkujących (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 6), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 4(1995), nr 3, s. 1.6.12.
 4. Oświecenie postępujących, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 7), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 4(1995), nr 4, s. 1 i 11.
 5. Zjednoczenie doskonałych, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 8), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 4(1995), nr 5, s. 1 i 5.
 6. Zjawiska mistyczne i paramistyczne, część pierwsza, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 9), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 4(1995), nr 6, s. 1, 11-12.
 7. Zjawiska mistyczne i paramistyczne, część druga, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 10), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 4(1995), nr 7-8, s. 1 i 4.
 8. Zjawiska mistyczne i paramistyczne, część trzecia, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 11), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 4(1995), nr 9, s. 1 i 4.
 9. Życie konsekrowane zapowiedzią uduchowionego życia zmartwychwstałych, „Biblio­teka Kaznodziejska” 135(1995), s. 176-178.
 10. Środki rozwoju duchowego: modlitwa, część pierwsza, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 12), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 4(1995), nr 10, s. 1, 12, 16.
 11. Środki rozwoju duchowego: sakramenty, część druga, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 13), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie, 4(1995), nr 11, s. 1, 4-5.
 12. Kobieta człowiekiem?, „Światło w ciemności” (Lublin) 1995, nr 4(5), s. 4-6.

1996

 1. Środki rozwoju duchowego: sakramenty, część trzecia, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 14), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie 5(1996), nr 1, s. 1 i 12.
 2. Bądźcie więc wy doskonali, „Biblioteka Kaznodziejska” 136(1996), s. 19-21.
 3. Środki rozwoju duchowego: kierownictwo duchowe, część czwarta, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 15), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie 5(1996), nr 2, s. 1, 10 i 12.
 4. Formy chrześcijańskiego życia duchowego: część pierwsza — Duchowość zakonna, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 16), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie 5(1996), nr 3, s. 1, 10-11.
 5. Formy chrześcijańskiego życia duchowego: część druga — Duchowość kapłańska, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 17), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie 5(1996), nr 5, s. 2-3.
 6. Formy chrześcijańskiego życia duchowego: część trzecia — Duchowość laikatu, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 18), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie 5(1996), nr 6, s. 1, 4-5.
 7. Formy chrześcijańskiego życia duchowego: część czwarta — Instytuty świeckich konsekrowanych, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 19), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie 5(1996), nr 7-8, s. 1, 12-13.
 8. Bł. Marcelina Darowska — „Abym była pożyteczna krajowi”, „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie 5(1996), nr 9, s. 8-9.
 9. „Solidarność” — polski zasiew, „Biuletyn informacyjny Solidarności Regionu Środkowowschodniego NSZZ «Solidarność»” z 17 VII 1996, nr 331/332, s. 1, 6-7.
 10. Duchowość życia małżeńsko-rodzinnego, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 20), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie 5(1996), nr 11, s. 1, 7, 11.
 11. Marcelina Darowska. Niepokalański charyzmat wychowawczy, „Ave”. Pismo Diecezji Radomskiej (1996), nr 43, s. 6, 13.
 12. Marcelina Darowska. Polska mistyczka, „Ave”. Pismo Diecezji Radomskiej (1996), nr 43, s. 6, 15.
 13. Misja Chrystusa, „Biblioteka Kaznodziejska” 137(1996), s. 346-348.
 14. Pielęgnowanie „geniuszu kobiety”, „Światło w ciemności” (Lublin) 1996 nr 1(6), s. 14-16.
 15. Duchowość małżeństw niesakramentalnych, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 21), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie 5(1996), nr 12, s. 1, 7, 10.

1997

 1. Kryzys duchowy, (cykl: „101 pytań o życie duchowe”, odc. 22), „Wspólne drogi”. Miesięcznik Parafii Błogosławionej Jadwigi w Lublinie 6(1997), nr 1, s. 8-8.
 2. Wierzyć i żyć według wiary, „Biblioteka Kaznodziejska” 138(1997), s. 8-11.

1998

 1. Duch Święty źródłem życia duchowego, „Biblioteka Kaznodziejska” 140(1998), s. 24-27.
 2. Czym jest duchowość? (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 1), „Gazeta Akademicka” (Radom) (1998) nr 4(33), s. 4-5.
 3. Co to takiego: organizm duchowy? (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 2), „Gazeta Akademicka” (Radom) (1998) nr 5(34), s. 4-5.
 4. Duch pobożności, „Biblioteka Kaznodziejska” 140(1998), s. 289-292.
 5. Doświadczenie duchowe, (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 3), „Gazeta Akademicka” (Radom), (1998) nr 6(35), s. 4-5.
 6. Duch Święty a życie wewnętrzne, „Biblioteka Kaznodziejska” 141(1998), s. 36-39.
 7. Duchowość zrzeszeń a zrzeszenia duchowości, (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 4), „Gazeta Akademicka” (Radom) (1998) nr 10(36), s. 4-5.
 8. Etapy rozwoju życia duchowego, (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 5), „Gazeta Akademicka” (Radom), (1998) nr 11(37), s. 4-5.
 9. Oczyszczenie początkujących, (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 6), „Gazeta Akademicka” (Radom), (1998) nr 38/39, s. 4-5.

1999

 1. Uwrażliwienie sumienia, „Biblioteka Kaznodziejska” 142(1999), s. 23-26.
 2. Oświecenie postępujących, (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 7), „Gazeta Akademicka” (Radom), (1998) nr 40, s. 4-5.
 3. Zjednoczenie doskonałych, (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 8), „Gazeta Akademicka” (Radom), (1998) nr 41, s. 4-5.
 4. Zjawiska mistyczne i paramistyczne, cz. I, (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 9), „Gazeta Akademicka” (Radom), (1998) nr 42, s. 4-5.
 5. Zjawiska mistyczne i paramistyczne, cz. II, (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 10), „Gazeta Akademicka” (Radom), (1998) nr 43, s. 4-5.
 6. Zjawiska mistyczne i paramistyczne, cz. III, (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 11), „Gazeta Akademicka” (Radom), (1998) nr 44, s. 4-5.
 7. Na niebo trzeba zasłużyć, „Biblioteka Kaznodziejska” 143(1999), s. 245-247.
 8. Sztuka modlitwy (cykl „101 pytań o życie duchowe”, odc. 12), „Gazeta Akademicka” (Radom) (1998) nr 45, s. 4-5.

2000

 1. Świętość życia, „Biblioteka Kaznodziejska” 144(2000), s. 42-44.
 2. W sercu kapłana żyje Pan, „Biblioteka Kaznodziejska” 144(2000), z. 3, s. 98-100.
 3. Z radością wyglądać Przychodzącego, „Biblioteka Kaznodziejska” 144(2000), z. 6, s. 56-58.
 4. Jubileusz Roku 2000 — duchowy dar i zadanie, „Zwrotnica”. Gazeta Krajowego Duszpasterstwa Kolejarzy, 2000, nr 20, s. 2-3.

2001

 1. „Z obfitości serca mówią usta”, „Biblioteka Kaznodziejska” 145(2001), z. 1, s. 108-111.
 2. Radość nawracających się, „Biblioteka Kaznodziejska” 145(2001), z. 2, s. 38-40.
 3. Radość płynąca z modlitwy, „Biblioteka Kaznodziejska” 145(2001), z. 3, s. 51-53.
 4. Źródło i przyczyna prawdziwej radości, „Biblioteka Kaznodziejska” 145(2001), z. 4, s. 77-80.

2002

 1. Kontemplacja i działanie, „Biblioteka Kaznodziejska” 146(2002), z. 1, s. 96-98.
 2. Jezus moim Panem, „Biblioteka Kaznodziejska” 146(2002), z. 3, s. 106-108.
 3. Rozwój duchowy. Czytania na październik, „Biblioteka Kaznodziejska” 146(2002), z. 5, s. 185-195, 201-215, 224-233.

2003

 1. Eucharystia źródłem świętości, „Biblioteka Kaznodziejska” 145(2003), z. 1, s. 62-64.
 2. Warunek sakramentu pojednania, „Biblioteka Kaznodziejska” 147(2003), z. 2, s. 92-94.
 3. Znamię Przenajświętszej Trójcy, „Biblioteka Kaznodziejska” 147(2003), z. 3, s. 136-139.
 4. Przedmowa, w: ks. Piotr Walkiewicz, Duchowość świeckich konsekrowanych, Lublin 2003, s. 15-16.

2004

 1. Prawo ośmiu błogosławieństw, „Biblioteka Kaznodziejska” 148(2004), z. 1, s. 155-157.
 2. Żyć w łasce, „Biblioteka Kaznodziejska” 148(2004), z. 3, s. 127-129.
 3. Podtrzymywać nadzieję, „Biblioteka Kaznodziejska” 148(2004), z. 6, s. 117-119.

2005

 1. Głosić Chrystusa Zmartwychwstałego, „Biblioteka Kaznodziejska” 149(2005), z. 2, s. 101-103.
 2. Iść za Chrystusem zgodnie z własnym charyzmatem, „Biblioteka Kaznodziejska” 149(2005), z. 3, s. 139-142.

2007

 1. Różaniec szkołą modlitwy, „Echo Dąbrowicy” 2007, nr 2, s. 13.

2009

 1. Sztuka wypoczynku, „Dzień Pański” Biuletyn liturgiczny XVI Niedziela zwykła, Rok B, 19 VII 2009, nr 35, s. 1.
 2. Zdumienie pewnego chłopca, „Dzień Pański” Biuletyn liturgiczny XVII Niedziela zwykła, Rok B, 26 VII 2009, nr 36, s. 1.

2010

 1. Elżbieta Matulewicz, Miłosierdzie Boże w charyzmacie Zgromadzenia Księży Marianów, Lublin: Wydawnictwo POLIHYMNIA 2007, ss. 427, „Roczniki Teologii Duchowości” 2009, t. 1(56), s. 257-259.
 2. Apel Jasnogórski, „Dobry Pasterz” 35(2010), s. 188-189.

2011

 1. Dlaczego…?. Kazanie wygłoszone 28 maja 2011 w kościele w Tarnobrzegu-Wielowsi…, w: Matka Boża Niepokalana w życiu Matki Kolumby Białeckiej, bez. red., bmrw., s. 15-22.
 2. Matka Kolumba Białecka — Założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, w: Matka Boża Niepokalana w życiu Matki Kolumby Białeckiej, bez. red., bmrw., s. 23-29.
 3. Maryja na Drodze Krzyżowej, w: W maryjnej szkole komunii. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej, red. Sz. Stułkowski, Poznań 2011, s. 83-95.  

2012

 1. Duchowość: prostowanie nieporozumień („ABC duchowości”, 1), „Egzorcysta” 2012, nr 1 (wrzesień), s. 50-51 .
 2. Chwała Boża: Bóg nie jest egoistą („ABC duchowości”, 2), „Egzorcysta” 2012, nr 2 (październik), s. 58.
 3. Pokusa: Propozycja pozornego dobra („ABC duchowości”, 3), „Egzorcysta” 2012, nr 3 (listopad), s. 62.
 4. Dziecięctwo duchowe („ABC duchowości”, 4), „Egzorcysta” 2012, nr 4 (grudzień), s. 60-61.

2015

 1. Maryjny wzór życia duchowego, w: Maryjny kształt nowego życia w Chrystusie. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej, red. M. Kowalczyk, Poznań 2015, s. 34-38.
 2. Maryja Matka wzorem naszego powołania, w: Maryja — Matka i Królowa wzorem naszego powołania („Biblioteka «Dzieży»”, Instytut Świecki Chrystusa Króla) nr 26(2015), s. 15-31.
 3. Maryja nauczycielką wiary, nadziei i miłości, w: Jubileuszowa droga chrzcielna 2016. Dziękczynienie – wierność – misja, red. Sz. Stułkowski, Poznań 2015, s. 132-171. ISBN 987-83-7516-950-8.

  2016

 4. „Dać się Bogu zaskoczyć…”, w: „Pan skierował do niego słowo i przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu?… Materiał opublikowany z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich ks. Grzegorza M. Korczaka, Łódź 25 V 2016 (do użytku wewnętrznego), s. 6-8.
 5. Forum dyskusyjne duchowe i pastoralne — wnioski pastoralne. Wprowadzenie do dyskusji, w: Królowanie Jezusa w Polsce. Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła, red. J. Kobienia, A. Flaga, Kraków-Ustroń 2016, s. 129-133.

  2017

 6. Idę za Panem Jezusem, w: Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań, red. R. S. Pujsza, Warszawa 2017, s. 753-759; ISBN 978-83-939225-1-2.

  2018

 7. Wprowadzenie, w: Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018/2019. W mocy Bożego Ducha. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, Katowice 2018, s. 5-6.
 8. Maryja arcydziełem posłania Syna i Ducha Świętego (por. KKK 721), w: Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018/2019. W mocy Bożego Ducha. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, Katowice 2018, s. 40-45.
 9. Przez Maryję Duch Święty prowadzi do komunii (por. KKK 725), w: Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018/2019. W mocy Bożego Ducha. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, Katowice 2018, s. 58-62.
 10. Maryja – Święta Boża Rodzicielka, w: Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018/2019. W mocy Bożego Ducha. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, Katowice 2018, s. 75-81.
 11. Maryja – zawsze Dziewica, w: Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018/2019. W mocy Bożego Ducha. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, Katowice 2018, s. 81-88.

  2019

 12. Wprowadzenie, w: Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018/2019. W mocy Bożego Ducha. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, Katowice 2018, s. 81-88. Wprowadzenie, w: Wielka tajemnica wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, [Katowice] 2019, s. 5-8. ISBN 978-83-954371-3-7.
 13. Adoracje eucharystyczne, w: Wielka tajemnica wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, [Katowice] 2019, s. 121-132. ISBN 978-83-954371-3-7.
 14. Różaniec „eucharystyczny”, w: Wielka tajemnica wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, [Katowice] 2019, s. 135-147. ISBN 978-83-954371-3-7.
 15. Marian scholar says pilgrimages offer ‘spiritual formation on foot’, wywiad dla internetowego czasopisma Archidiecezji Filadelfia (USA) “Catholic Philly” z dnia  15 VIII 2019.

  2020

 16. „Eucharystyczny” Różaniec ze św. Janem Pawłem II, w: Zgromadzeni na świętej Wieczerzy. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2020/2021. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, K. Zadrożny, Katowice 2020, s. 107-122. 

  2023

 17. Wprowadzenie, w: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2023/2024. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, Opole 2023, s. 9-10.
 18. Moja troska o Kościół lokalny, w: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2023/2024. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, Opole 2023, s. 59-65.
 19. „Teraz i w godzinę śmierci” ‒ różaniec odchodzących, w: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2023/2024. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, Opole 2023, s. 105-110.
 20. Żywy Różaniec budowaniem królestwa Chrystusowego w Polsce, w: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2023/2024. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, Opole 2023, s. 134-141.
 21. Aureola do wzięcia. Z ks. prof. dr. hab. Markiem Chmielewskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, rozmawia Irena Świerdzewska, „Idziemy” 2023, nr 44, s. 10-11.
 22. Święta Boga i człowieka (wywiad),  „Echo Katolickie” 2023, nr 51-52, s. 22.
Aktualizacja strony:  20 XII 2023 r