DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Views: 1317

Moja działalność dydaktyczna i naukowa od 1988 roku obejmuje szeroki wachlarz różnych aktywności, na które składają się wykłady akademickie, prowadzenie prac dyplomowych (głównie magisterskich i doktorskich), recenzowanie prac dyplomowych i rozpraw naukowych, a także odczyty podczas różnych konferencji naukowych, a przede wszystkim publikacje. Panoramę działalności naukowej przedstawiam w autoreferacie. 

Autoreferat

Wykłady i odczyty

Prowadzenie prac dyplomowych

Recenzje prac naukowych

Publikacje