Króluj nam, Chryste!

Odsłony: 83751

Oto ja, sługa Twój, syn Twojej służebnicy” (Ps 116, 16)

W duchu służby, do której zostałem powołany na mocy sakramentu chrztu i kapłaństwa, chcę dzielić się owocami swojej ponad trzydziestoletniej pracy dydaktycznej i naukowej na KUL, jak również posługi kaznodziejskiej i popularyzatorskiej poprzez radio i telewizję.

Wiele z nich pozostaje do uzupełnienia, co powoli staram się robić…

Niech zawarte tu treści będą użytecznym narzędziem ewangelizacji.

Najnowsze:

Zobacz: https://www.kul.pl/swieci-maja-swoj-czas-beatyfikacja-rodziny-ulmow,art_103914.html

Nowa książka

POSŁUGA PRZEPOWIADANIA. Wybór homilii i kazań,
Lublin 2023, ss. 486, ISBN 978-83-7847-852-2

(kliknij okładkę, aby zobaczyć początek, spis treści i słowo wstępne)

Posłuchaj i zobacz:
Wykład dla kuracjuszy nt. “Duchowość czasu wolnego”, Nałęczów, 8 VII 2023 r. 

Prezentacja graficzna do wykładu.

 

Flag Counter

Aktualizacja strony:   10 IX  2023 r.