Książki

Visits: 2571

A. Książki autorskie i współautorskie

UWAGA:
 – pełny tekst do ściągnięcia lub przynajmniej spis treści;
 – tekst niedostępny, albo prawa autorskie są ograniczone
L.p.
Tytuł książki (recenzje, prezentacje)
Okładka
Do ściągnięcia lub nie
1.
Doświadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1992, ss. 184.
2.
[Współautor ks. W. Słomka], Polscy teologowie duchowości (“Duchowość w Polsce”, 1), Lublin 1993, ss. 242; 
[Recenzja: Ks. I. Werbiński, „Ateneum Kapłańskie” 86(1994), t. 122, s. 603-605].

3.
Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, RW KUL Lublin 1999, ss. 344
[Recenzja: W. Słomka, „Roczniki Teologiczne” 47(2000), z. 5, s. 167-170].
4.
101 pytań o życie duchowe, Polihymnia, Lublin 1999, ss. 160
[Recenzje: I. Werbiński, M. Chmielewski, Sto jeden pytań o życie duchowe, Lublin 1999, s. 160, „Ateneum Kapłańskie” 134(2000), s. 568-570; E. Matyska, Książka nie tylko na Wielki Post, „Podlaskie Echo Katolickie” z 12.03.2000; M. Marczewski, W poszukiwaniu chrześcijańskiej tożsamości, „Nasz Dziennik”, 3(2000) nr 40, s. 8; T. Paszkowska, „Roczniki Teologiczne” 47(2000), z. 5, s. 170-172].
5.
[opracowanie] ks. Antoni Słomkowski, Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II, opr. M. Chmielewski, „Apostolicum”, Ząbki 2000, ss. 327; ISBN 83-7031-242-X.
6.
Myśli niewypowiedziane. Wybór pomocy homiletycznych, Polihymnia, Lublin 2002, ss. 298
[Recenzja: A. Deneka, W poszukiwaniu głębszej relacji z Bogiem, „Nasz Dziennik” 2002, nr 223 z 24 IX 2002, s. 9].
7.
Teologowie duchowości w Polsce 2003 (“Duchowość w Polsce”, 8), Lublin 2003, ss. 409.
8.
[opracowanie] Z Chrystusem w świecie. Wypowiedzi Kościoła na temat instytutów świeckich („Duchowość w Polsce”, t. 9), Lublin 2003, ss. 285.
9.
Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe, Polihymnia, Lublin 2004, ss. 298.
10.
Recepta na świętość?, Częstochowa 2005, ss. 73. [zob. recenzja]
11.
Duc in altum! Prelekcje o życiu duchowym wygłoszone w Radio Maryja i TV Trwam (2 I 2003 — 30 XII 2004), Wydawnictwo Świętego Pawła, Częstochowa 2005, ss. 432.
12.
Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL, Lublin 2007, ss. 142.
13.
Duc in altum! Prelekcje o życiu duchowym wygłoszone w Radio Maryja i TV Trwam (6 I 2005 — 11 I 2007), t. 2, Wydawnictwo Świętego Pawła, Częstochowa 2007, ss. 534.
14.
Nauczycielka, katechetka i mistyk — Maria Szymanowska (1901-1983), Polihymnia, Lublin 2008, ss. 188.
15.
Świadkowie męki Chrystusa. Droga krzyżowa z Weroniką i Szymonem, Wydawnictwo M, Kraków 2010, ss. 48.
16.
O przeszkodach w modlitwie, Wydawnictwo M, Kraków 2010, ss. 69.
17.
W szkole różańca świętego, Wydawnictwo M, Kraków 2010, ss. 132.
18.
W szkole życia duchowego świętych. Zbiór audycji „Duc in altum!” wygłoszonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam (18 I 2007 – 27 XII 2007), Odcinki 208-257, tom 3, „Nasza Przyszłość”, Szczecinek 2010, ss. 236.
19.
Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła świętego. Zbiór dokumentów („Biblioteka Teologii Duchowości”, 1), zebrał i opracował ks. M. Chmielewski, Lublin 2011, ss. 508
[Recenzja: I. Barok, „Życie Konsekrowane” 2011, nr 5(91), s. 104-105].
20.
Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji (Biblioteka Teologii Duchowości, 3), Lublin 2013, ss. 355; ISBN 978-83-930004-3-2
[Recenzje: I. Barok, „Duchowość w Polsce” 15(2013), s. 276-278; E. Ziemann, „Sympozjum” 17/2(25), s. 165-169]. 
21.
Świadkowie wiary, Polihymnia, Lublin 2013, ss. 159; ISBN 978-83-7847-122-6 
Zob. także teksty na stronie parafii archikatedralnej w Lublinie
22.
Jak żyć po chrześcijańsku? Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania, Wydawnictwo AA Kraków 2014, ss. 399; ISBN 978-83-7864-544-3 [Recenzja: O. Strembska, “Duchowość w Polsce” 16(2014), s. 244-245]
23.
[współautorzy: A. Gąsior, J. Karbownik, J. Królikowski, P. Turzyński], W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie, Ostra Brama, Skarżysko-Kamienna 2014, ss. 204; ISBN 978-83-7847-170-7.
24.
[współautor J. Królikowski] Duchowość uczynków miłosierdzia. Materiały duszpasterskie na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (8 XII 2015 — 20 XI 2016), Ostra Brama, Skarżysko-Kamienna 2015, ss. 196; ISBN 978-83-7847-300-8 [zob. recenzja]
25.
Wielka księga duchowości katolickiej, Wydawnictwo AA, Kraków 2015, ss. 1264; ISBN 978-83-7864-241-1
26.
ABC duchowości, część I, Wydawnictwo „Monumen”, Warszawa 2016, ss. 184. ISBN 978-83-64789-42-7
27.
Króluj nam, Chryste! Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla, opracowanie M. Chmielewski, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2016, ss. 475; ISBN 978-83-7342-539-2 [Recenzja: A. Dyrka, “Duchowość w Polsce” 18(2016), s. 261-264]

28.
Jezu, ufam Tobie! Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Przewodnik, Ostra Brama — Skarżysko-Kamienna 2017, ss. 103. ISBN 978-83-7847-473-9
{książka do nabycia w księgarni przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej}
29.
Duchowość miłosierdzia. Mały katechizm, Lublin 2017, ss. 249; ISBN 978-83-7874-475-3
{książka do nabycia w księgarni przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej}

30.
ABC duchowości, cześć II, Wydawnictwo “Monumen”, Warszawa 2018, ss. 218; ISBN 978-83-65624-63-5
31.
Myśli Jana Pawła II na każdy dzień. Diariusz, Lublin 2018, ss. 400; ISBN 978-83-950459-1-2
32.
Króluj nam, Chryste! Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla, opracowanie M. Chmielewski, Ustroń 2018 (wyd. III, poszerzone i uzupełnione), ss. 503; ISBN 978-83-946873-8-0
33.
Droga krzyżowa. Osiem rozważań, Wydawnictwo “Monumen”, Poznań 2020, ss. 154;  ISBN 978-83-66133-83-9
34.
ABC duchowości część III, Wydawnictwo  “Monumen”, Poznań 2020, ss. 262; ISBN 978-83-66133-98-3
35.
Rozważania różańcowe, Monumen, Poznań 2020, ss. 156 ISBN 978-83-66133-67-9
36.
Przyjdź Królestwo Twoje. Nowenna przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Materiały duszpasterskie, Cieszyn 2020, ss. 181 ISBN 978-83-959431-0-2
37.
Mistyka bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911), Lublin 2021, ss. 263 ISBN 978-83-7847-753-2 [zob. recenzja: ks. W. Jończyk, “Duchowość w Polsce 22-23(2020-2021), s. 195-197]
Spis treści i wprowadzenie
38.
Błogosławiona s. Marta Wołowska  (1879-1942). Mistyczka i męczennica, Lublin 2022, ss. 143 ISBN 978-83-7548-421-2
Spis treści i wprowadzenie
39.
Posługa przepowiadania. Wybór homilii i kazań, Lublin 2023, ss. 486 ISBN 978-83-7878-852-2
Spis treści i wprowadzenie
40.
Wielka księga życia duchowego, Kraków 2023, ss. 1085; ISBN 978-83-65758-43-9
Spis treści i wprowadzenie

B. Książki redagowane
i współredagowane

L.p.
Tytuł książki (recenzje)
Okładka
Do ściągnięcia
1.
[Współredakcja: ks. W. Słomka, ks. J. Misiurek, A. J. Nowak OFM] Teologia duchowości katolickiej, praca zbior., Lublin 1993, ss. 414; 
[Recenzje: Ks. Eugeniusz Weron SAC, Czy jest to seminaryjny podręcznik teologii duchowości?, „Ateneum Kapłańskie” 86(1994), t. 123, s. 161-164;
Ks. Jerzy Lewandowski, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 45(1994), s. 433-437].
2.
Kościół w Polsce wobec potrzebujących. Materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich dla Duchowieństwa i Świeckich. Katolicki Uniwersytet Lubelski 30-31 sierpnia 1993 roku, Lublin 1994, ss. 281.
3.
Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka (“Duchowość w Polsce”, 2), Lublin 1995, ss. 276; 
[Recenzja: W. Seremak, „Roczniki teologiczne” 43(1996), z. 5, s. 120-123].
4.
Oblicza doskonałości chrześcijańskiej (“Duchowość w Polsce”, 3), Lublin 1996, ss. 219 
[Recenzja: J. Laufer, „Roczniki Teologiczne” 44(1997), z. 5, s. 133-136].
5.
Marcelina Darowska — niepokalański charyzmat wychowania, Lublin 1996, ss. 147.
6.
[Współredakcja: ks. W. Słomka i J. Stawecka], Z Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie w 50-lecie „Provida Mater Ecclesia”. Wypowiedzi Kościoła. Materiały z sympozjum, (“Duchowość w Polsce”, 4) Lublin 1997, ss. 268 
[Recenzje: cer, Z Chrystusem w świecie, „Niedziela” 40(1997) nr 43, s. 20; S. Wilkanowicz, Instytuty świeckie we współczesnym świecie, „Życie duchowe” 4(1997), nr 12(3), s. 137-141].
7.
[Współredakcja: ks. W. Słomka, Ł. Kasperek OCD] „W Sercu Kościoła będę Miłością. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum z okazji setnej rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła, Kraków 1998, ss. 156 
[Recenzja: J. Zieliński, „Roczniki Teologiczne” 46(1999) z. 5, s. 185-188].
8.
Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, Lublin 1999, ss. 550 
[Recenzja: S. T. Zarzycki, „Roczniki Teologiczne” 47(2000), z. 5, s. 155-159].
9.
[Współredakcja: G. Bartoszewski OFMCap, H. I. Szumił] Człowiek wielkiej mądrości i świętości. Błogosławiony Honorat Koźmiński kapucyn (“Duchowość w Polsce”, 5), Lublin 1999, ss. 272.
10.
Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia (“Duchowość w Polsce”, 6), Lublin 1999, ss. 239.
11.
Ojcostwo duchowe — teoria i praktyka (“Duchowość w Polsce”, 7), Lublin 2001, ss. 318 
[Recenzja: A. Deneka, „Roczniki Teologiczne” 49(2002) z. 5, s. 222-225].
12.
Ksiądz Rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin, Lublin 2001, ss. 182.
13.
Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002, ss. 988 
[Recenzja: D. Mastalska, Pierwszy w Polsce „Leksykon duchowości katolickiej”, „Salvatoris Mater” 4(2002), nr 2, s. 330-341].
14.
Signum magnum — duchowość maryjna („Homo meditans”, t. 23), TN KUL, Lublin 2002, ss. 486.
15.
Duchowość św. Józefa z Nazaretu („Homo meditans”, t. 24), TN KUL, Lublin 2003, ss. 366.
16.
Świeccy konsekrowani w Kościele lokalnym, Lublin 2004, ss. 124.
17.
Nova et vetera polskiej duchowości („Duchowość w Polsce, t. 10), Lublin 2004, ss. 269.
18.
[Współredakcja: Z. J. Zdybicka, M. Ziółkowska], Polka w Europie — św. Urszula Ledóchowska, Lublin 2005, ss. 176.
19.
Bł. Marta Wołowska (1879-1942) — sylwetka duchowa. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, KUL, 12 czerwca 2003, Lublin 2005, ss. 157.
20.
Polska i Litwa — duchowe dziedzictwo w Europie („Homo meditans”, t. 26), TN KUL, Lublin 2005, ss. 439.
21.
„Polskie oblicze św. Teresy z Lisieux”, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2006, ss. 162.
22.
[Współredakcja: A. Rybicki] Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, Lublin 2006, ss. 356.
23.
Jan Paweł II — Mistrz duchowy („Homo meditans”, t. 27), TN KUL, Lublin 2006, ss. 350.
24.
[Współredakcja: J. Martynuska] Bł. Marcelina Darowska — dar na trzecie tysiąclecie, Lublin-Szymanów 2007, ss. 270.
25.
Duchowość w Polsce, tom 11, Lublin 2009, ss. 306.
26.
„Duchowość w Polsce” 12(2010), ss. 314.
27.
„Duchowość w Polsce” 13(2011), ss. 293; ISSN 2081-4674.
28.
Błogosławiona Lublinianka Marta Wołowska (1879-1942) — świadek wiary, Lublin 2012, ss. 160.
29.
„Duchowość w Polsce” 14(2012), ss. 363.
30.
 „Duchowość w Polsce” 15(2013), ss. 309.
31.
 Fatima. Z Maryją do Jezusa. Różaniec, szkaplerz i praktyki pokutne, Sekretariat Fatimski, Zakopane 2013, ISBN 978-83-7031-878-9
32.
[Współredakcja: ks. I. Bokwa, ks. J. Karbownik], Sanktuarium Ostrobramskie — miejsce łaski i miłosierdzia, Ostra Brama, Skarżysko-Kamienna 2014, ss. 130; ISBN 978-83-7847-212-4
 
33.
„Duchowość w Polsce” 16(2014), ss. 272; ISSN 2081-4674
34.
„Duchowość w Polsce” 17(2015), ss. 336; ISSN 2081-4674
35.
„Duchowość w Polsce” 18(2016), ss. 290;
ISSN 2081-4674
36.
„Duchowość w Polsce”  19–20 (2017-2018), ISSN 2081-4674, ss. 355.
37.
W mocy Bożego Ducha. Zeszyt Maryjny – Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018/2019, Katowice 2018, ss. 95;  ISSN 978-83-950701-0-5.
38.
Trzeba, aby Chrystus królował. Ogólnopolskie obchody rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 17-19 XI 2017, red. M. Chmielewski, J. Kobienia, A. Flaga, Kraków 2018, s. 172.
 
39.
 
„Duchowość w Polsce” 21(2019), ss. 299; ISSN 2081-4674
40.
Wielka Tajemnica wiary. Zeszyt Maryjny – Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020, Katowice 2019, ss. 148;  ISSN 978-83-950701-9-8.
41.
Niepodległa Polska królestwem Chrystusa. Ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 17-18 XI 2018, red. M. Chmielewski, A. Flaga, Kraków 2019, s. 252.
42.
Króluj nam, Chryste!  Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 23-24 XI 2019, red. M. Chmielewski, A. Flaga, Kraków 2020, s. 260.
43.
Zgromadzeni ns Świętej Wieczerzy . Zeszyt maryjny. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2020/2021, Katowice 2020, ss. 122 ISBN 978-83-954371-8-2

44.
Posłani w pokoju Chrystusa. Zeszyt maryjny. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2021/2022, Katowice 2021, ss. 146 ISBN 978-83-958021-8-8
45.
Wierzę w Kościół Chrystusowy. Zeszyt maryjny. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023, Katowice 2022, ss. 171 ISBN 978-83-961893-6-3
 
46.
 
„Duchowość w Polsce” 22-23(2020-2021), ss. 216; ISSN 2081-4674
 
47.
 
Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2023/2024. Zeszyt maryjny, red. M. Chmielewski, Opole 2023, ss. 168. ISBN 978-83-7342-828-7
Aktualizacja strony:  4 XII 2023 r.