Artykuły popularnonaukowe

Views: 1069

1989

 1. Walerian Słomka, «Wolność i zniewolenie», Wallington New Jersey 1988, ss. 191, „Ateneum Kapłańskie” 81(1989), t. 112, s. 492-494.
 2. Dojrzałość chrześcijańska, „Ateneum Kapłańskie” 81(1989), t. 113, s. 362-365.

1990

 1. Miłość większa niż grzech, „Ateneum Kapłańskie” 82(1990), t. 115, s. 137-140.

1991

 1. Formacja kapłanów na miarę potrzeb naszych czasów, „Ateneum Kapłańskie” 83(1991), t. 116, s. 181-182.
 2. Charles Andrè Bernard, «Teologia spirituale», Edizioni Paoline Milano 1989, ss. 582, „Ateneum Kapłańskie” 83(1991), t. 116, s. 351-353.
 3. «Dizionario Enciclopedico di Spiritualità», red. E. Ancilli, Città Nuova Roma 1990, ss. 2734, „Ateneum Kapłańskie” 83(1991), t. 116, s. 353-354.
 4. Luis Maria Mendizàbal, «La direzione spirituale. Teoria e pratica», Edizioni Dehoniane Bologna 1990, ss. 384, „Homo Dei” 60(1991), nr 1-2, s. 112-113.
 5. Cierpienie i śmierć (Sprawozdanie z XVI Tygodnia Duchowości), „Ateneum Kapłańskie” 83(1991), t. 117, s. 131-133
 6. Pierwszy polski podręcznik duchowości — w przygotowaniu, „Pismo Okólne”. Biuletyn informacyjny Biura Prasowego Episkopatu Polski, 24(1991), nr 48, s. 7-8.

1992

 1. Semiotyka tekstu mistycznego. (Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Semiotyki Tekstu Mistycznego), „Ateneum Kapłańskie” 83(1991), t. 117, s. 364-366.
 2. Bruno Secondin, «I nuovi protagonisti. Movimenti, associazioni, gruppi nella chiesa», Edizioni Paoline — Cinisello Balsamo (Milano) 1991, ss. 254, „Ateneum Kapłańskie” 84(1992), t. 118, s. 344-346.
 3. Kapłan pośród Ludu Kapłańskiego (XVII Tydzień Duchowości w KUL), „Ateneum Kapłańskie” 84(1992), t. 119, s. 170-172.
 4. Walerian Słomka, «Medytuję więc jestem», Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1992, ss. 222, „Pismo Okólne”. Biuletyn informacyjny Biura Prasowego Episkopatu Polski, 25(1992), nr 39 (z dnia 21-27 IX 1992), s. 8-9.
 5. Sympozjum o medytacji chrześcijańskiej w KUL, „Pismo Okólne”. Biuletyn informacyjny Biura Prasowego Episkopatu Polski, 25(1992), nr 47 (z dnia 16-22.11.1992), s. 7-8.

1993

 1. Małżeństwo — przymierze miłości, „Ateneum Kapłańskie” 85(1993), t. 121, s. 174-176.
 2. 76(15). Walerian Słomka, «Medytuję więc jestem», Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1992, ss. 222, „Ateneum Kapłańskie” 85(1993), t. 121, s. 185-187.
 3. Postawy względem Boga, Kościoła i człowieka, „Niedziela”. Tygodnik Katolicki, 36(1993), nr 51, s. 13.
 4. Kościół — potrzebującym, „Przegląd uniwersytecki” 5(1993), nr 6, s. 25-26.
 5. Pilar Salarrullana, Las sectas satanicas, Madrid 1991, ss. 335, „Homo Dei”. Przegląd ascetyczno-duszpasterski, 61(1993), nr 1, s. 71-72.

1994

 1. Walka o człowieka, „Ład”. Katolicki Tygodnik Społeczny, 12(1994), nr 3, [dodatek]: „Ład o mediach”, s. I-III.
 2. Prasa a duchowość człowieka, „Słowo”. Dziennik Katolicki, 2(1994), nr 15 [Magazyn — nr 4], s. 3-7.
 3. Wprowadzenie, „Ateneum Kapłańskie” 86(1994), t. 122, s. 211-212.
 4. Przegląd polskojęzycznych publikacji na temat medytacji i modlitwy, „Ateneum Kapłańskie” 86(1994), t. 122, s. 322-331.
 5. Przedmowa, w: Kościół w Polsce wobec potrzebujących. Materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich dla Duchowieństwa i Świeckich. Katolicki Uniwersytet Lubelski 30-31 sierpnia 1993 roku, Lublin 1994, s. 7-12.
 6. Kronika Sekcji Teologii Duchowości (1993-1994), „Roczniki Teologiczne” 41(1994), z. 5, s. 109-114.
 7. Prace magisterskie i licencjackie z duchowości na KUL-u w latach 1975-1990, tamże, s. 115-121.
 8. Edward Walewander, «Dominikański wzorzec świętości w życiu i dziele Kolumby Białeckiej 1838-1887», Katowice 1993, ss. 199, tamże, s. 129-131.
 9. Wolność i zniewolenie, „Słowo”. Dziennik Katolicki [Magazyn], 2(1994), nr 46, s. 26.

1995

 1. Przedmowa, w: Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka, Lublin 1995, s. 7-11.
 2. Teologia duchowości — teologią wychowania chrześcijańskiego. (Recenzja książki ks. E. Walewandra, pt. «Wychowanie chrześcijańskie…», w: Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka, Lublin 1995, s. 257-263.
 3. Polski słownik duchowości. (Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Duchowości Teologów Polskich), „Ateneum Kapłańskie” 87(1995), t. 125, s. 280-282.
 4. Dojrzałość emocjonalna kapłana, „Dobry Pasterz” 1995, nr 17, s. 150-154 (głos w dyskusji).

1996

 1. [Wprowadzenie], „Ateneum Kapłańskie” 88(1996) t. 126, s. 3-4.
 2. Przedmowa, w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 7-9.
 3. Kronika Sekcji Teologii Duchowości KUL (1994-1995), tamże, s. 135-146.
 4. Kronika Sekcji Teologii Duchowości KUL (październik-grudzień 1995), tamże, s. 111-114.
 5. Mario Midali, «Spiritualità apostolica. Personali e vitali riferimenti fondanti», Roma LAS 1994, ss. 502, tamże, s. 117-118 (recenzja).
 6. Wprowadzenie, w: Marcelina Darowska — niepokalański charyzmat wychowania, Lublin 1996, s. 7-10.
 7. Bibliografia o Marcelinie Darowskiej, w: Marcelina Darowska — niepokalański charyzmat wychowania, Lublin 1996, s. 117-145.
 8. Nurty we współczesnej duchowości polskiej a formacja duchowa w instytutach świeckich, w: Człowiek współczesny a życie konsekrowane („Biblioteczka Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich”, zeszyt nr 4), Warszawa-Katowice, wrzesień 1996, s. 5-21.

1997

 1. Kronika Sekcji Teologii Duchowości (styczeń — grudzień 1996), „Roczniki Teologiczne” 44(1997) nr 5, s. 111-120.
 2. Walerian Słomka, „Źródła postaw i życia chrześcijańskiego”, Lublin: TN KUL 1996, ss. 340, „Roczniki Teologiczne” 44(1997) nr 5, s. 121-123 (recenzja).
 3. Instytuty świeckie — nowe powołanie w Kościele?, „Gazeta Akademicka” (Radom) (1997) nr 25, s. 10-11.
 4. Przedmowa, w: Z Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie w 50-lecie „Provida Mater Ecclesia”. Wypowiedzi Kościoła. Materiały z sympozjum, red. M. Chmielewski, W. Słomka, K. Stawecka, Lublin 1997, s. 11-13.
 5. „Laboratorium Kościoła”. [Z ks. dr. Markiem Chmielewskim — sekretarzem Sekcji Duchowości Teologów Polskich — rozmawia Małgorzata Kołodziejczyk], „Niedziela” 40(1997) nr 27, s. 14 i 19.
 6. Sprawozdanie z XXII Tygodnia Duchowości w KUL, „Ateneum Kapłańskie” 89(1997), t. 129, s. 121-124.
 7. 50-lecie instytutów świeckich, „Przegląd Uniwersytecki” 9(1997) nr 4, s. 18 i 20.
 8. 50-lecie instytutów świeckich, „Ateneum Kapłańskie” 89(1997) t. 129, s. 276-277.
 9. Podstawy duchowości Akcji Katolickiej w Polsce, „Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej” 1(1997), s. 42-56.

1998

 1. W sercu Kościoła będę miłością, „Przegląd Uniwersytecki” 10(1998) nr 1, s. 4.
 2. Kronika Sekcji Teologii Duchowości (styczeń-grudzień 1997), „Roczniki Teologiczne” 45(1998) z. 5, s. 88-100.
 3. Polska bibliografia teologii duchowości 1995-1996, „Roczniki Teologiczne” 45(1998) z. 5, s. 101-135.
 4. Tożsamość świeckiej osoby konsekrowanej. Refleksja podsumowująca „Jasnogórski Wieczernik”, „Dla Boga i świata”. Biuletyn Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich (1998) nr 3, s. 14-17.

1999

 1. Prof. Dr hab. Walerian Słomka — curriculum vitae, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 19-34.
 2. Bibliografia publikacji Ks. Prof. Dr. Hab. Waleriana Słomki, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 35-52.
 3. Wykłady, odczyty, prelekcje i wywiady Ks. prof. Dr. Hab. Waleriana Słomki, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 53-72.
 4. Prace dyplomowe napisane pod kierunkiem Ks. Prof. Dr. Hab. Waleriana Słomki, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 73-82.
 5. Kronika Sekcji Teologii Duchowości (styczeń-grudzień 1998), „Roczniki Teologiczne” 46(1999), z. 5, s. 191-206.
 6. Polska bibliografia teologii duchowości za rok 1997, „Roczniki Teologiczne” 46(1999), z. 5, s. 219-231.
 7. Zaangażowanie katolików w życie społeczne, „Biblioteka Kaznodziejska” 142(1999), s. 233-236.
 8. Przedmowa, w: Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 7-10 [Rec. A. Lubojemska, „Roczniki Teologiczne” 47(2000), z. 5, s. 172-174].

2000

 1. „Ojcostwo duchowe — teoria i praktyka”. Sprawozdanie z sympozjum, „Roczniki Teologiczne” 47(2000), z. 5, s. 129-131.
 2. Prace licencjackie i magisterskie obronione w Instytucie Teologii Duchowości w roku 1999, „Roczniki Teologiczne” 47(2000), z. 5, s. 131-133.
 3. Wprowadzenie, w: ks. Antoni Słomkowski, Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II, opr. M. Chmielewski, Ząbki 2000, s. 11-17.

2001

 1. Przedmowa, w: Ojcostwo duchowe — teoria i praktyka, red. M. Chmielewski, Lublin 2001, s. 9-10.
 2. Henryk Wejman, Osiem Błogosławieństw ewangelicznych. Nowe perspektywy duchowości, Poznań: UAM — Wydział Teologiczny 2000, ss. 192, „Roczniki Teologiczne” 43(2001), z. 5, s. 204-206.
 3. Wprowadzenie, w: Ksiądz Rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin, red. M. Chmielewski, Lublin 2001, s. 7-11.
 4. „Signum magnum” — duchowość maryjna, „Przegląd Uniwersytecki” 13(2001), nr 6, s. 16.

2002

 1. Wprowadzenie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 9-15.
 2. Wykaz autorów i haseł, tamże, s. 17-20.
 3. Schemat wykładu teologii duchowości, tamże, s. 21-24.
 4. Wprowadzenie, w: Signum magnum — duchowość maryjna („Homo meditans”, t. 23), red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 9-11.
 5. Otwarcie XXVI Dni Duchowości „Signum magnum — duchowość maryjna”, w: Signum magnum — duchowość maryjna („Homo meditans”, t. 23), red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 13-15.
 6. Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologii Duchowości KUL w roku akademickim 2000/2001, „Roczniki Teologiczne” 49(2002) z. 5, s. 205-208.

2003

 1. Piotr Walkiewicz, „Duchowość świeckich konsekrowanych”, Lublin: Wyd. „POLI­HYMNIA” 2003, ss. 345, „Życie konsekrowane” 5(43)2003, s. 114-116.
 2. Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologii Duchowości KUL w roku akademickim 2001/2002, „Roczniki Teologiczne” 50(2003) z. 5, s. 213-215.
 3. Przedmowa, w: Duchowość św. Józefa z Nazaretu („Homo meditans”, t. 24), red. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 11-13.
 4. XXVII Dni Duchowości „Duchowość św. Józefa z Nazaretu”. Wprowadzenie do sympozjum, w: Duchowość św. Józefa z Nazaretu („Homo meditans”, t. 24), red. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 15-17.

2004

 1. Wprowadzenie, w: Nova et vetera polskiej duchowości („Duchowość w Polsce, t. 10), red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 9-10.
 2. Polska teologia Niepokalanego Poczęcia. Dyskusja panelowa [głos w dyskusji], w: Niepokalana Matka Chrystusa (Biblioteka Mariologiczna, 7), red. K. Kowalik, K. Pek, Częstochowa-Lublin 2004, s. 194-198.
 3. Przedmowa, w: B. Kocańda, Posługa kapłana-egzorcysty. Duchowość. Tożsamość. Praktyka, Kraków 2004, s. 9-11.
 4. Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologii Duchowości KUL w roku akademickim 2002/2003, „Roczniki Teologiczne” 51(2004), z. 5, s. 197-200.
 5. Logo Instytutu Teologii Duchowości KUL, „Roczniki Teologiczne” 51(2004), z. 5, s. 207-209.
 6. Wprowadzenie, w: Świadek Jezusa („Homo meditans”, t. 25), red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 7-9.
 7. Otwarcie XXVIII Dni Duchowości na temat „Świadek Jezusa”, w: Świadek Jezusa („Homo meditans”, t. 25), red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 11-13.

2005

 1. Wprowadzenie do Ogólnopolskiego Sympozjum: „Polka w Europie — św. Urszula Ledóchowska”, w: Polka w Europie — św. Urszula Ledóchowska, red. M. Chmielewski, Z. J. Zdybicka, M. Ziółkowska, Lublin 2005, s. 10-11.
 2. Niepokalana matką nadziei dla Europy [głos w dyskusji panelowej], w: tamże, s. 327-328. 335. 339.
 3. Wprowadzenie, w: Polska i Litwa — duchowe dziedzictwo w Europie („Homo meditans”, t. 26), red. M. Chmielewski, Lublin 2005, s. 9-11.
 4. Otwarcie XXIX Dni Duchowości na temat „Polska i Litwa — duchowe dziedzictwo w Europie”, w: Polska i Litwa — duchowe dziedzictwo w Europie („Homo meditans”, t. 26), red. M. Chmielewski, Lublin 2005, s. 13-14.
 5. Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologii Duchowości KUL w roku akademickim 2003/2004, „Roczniki Teologiczne” 52(2005), z. 5, s. 221-223.

2006

 1. Przedmowa, w: „Polskie oblicze św. Teresy z Lisieux”, red. M. Chmielewski, Kraków 2006, s. 9-10.
 2. [Współautor] Przedmowa, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 9-12.
 3. Bibliografia publikacji ks. Waleriana Słomki w latach 1999-2006, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 45-51.
 4. Wykłady, odczyty, wywiady i rekolekcje ks. Waleriana Słomki w latach 1999-2006, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 52-60.
 5. Recenzje doktorskie, habilitacyjne i profesorskie napisane przez ks. Waleriana Słomkę w latach 1989-2006, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 61-64.
 6. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II — Mistrz duchowy („Homo meditans”, t. 27), red. M. Chmielewski, Lublin 2006, s. 9-12.
 7. Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologii Duchowości KUL w roku akademickim 2004/2005, „Roczniki Teologiczne” 53(2006), z. 5, s. 191-194.

2007

 1. Przedmowa, w: Bł. Marcelina Darowska — dar na trzecie tysiąclecie, red. M. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin-Szymanów 2007, s. 7-11.
 2. Bibliografia przedmiotowa bł. Marceliny Darowskiej za lata 1995-2006, w: Bł. Marcelina Darowska — dar na trzecie tysiąclecie, red. M. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin-Szymanów 2007, s. 226-261.
 3. Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologii Duchowości KUL za rok akademicki 2005/2006, „Roczniki Teologiczne” 54(2007), z. 5, s. 197-198.
 4. Leksykon duchowości franciszkańskiej, Wydanie polskie. przekłady i opracowania zbiorowe, Kraków-Warszawa: Wydawnictwo „M” 2006, kol. 2054 + XXXII, „Roczniki Teologiczne” 54(2007), z. 5, s. 211-213.
 5. Przemówienie ks. prof. Marka Chmielewskiego prodziekana Wydziału Teologii KUL i pracownika Instytutu Teologii Duchowości KUL, w: Wdzięczność…, red. J. M. Popławski, Lublin 2007, s. 21-23.
 6. Otwarcie XXXI Dni Duchowości na temat „Aniołowie i demony”, w: Aniołowie i demony (Homo meditans, 28), red. J. M. Popławski, Lublin 2007, s. 11-13.

2008

 1. Otwarcie XXXII Dni Duchowości, w: Lectio divina (Homo meditans, t. 29), red. J. M. Popławski, Lublin 2008, s. 11-14.

2009

 1. Laudacja, w: Ojciec Daniel-Ange, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. B. Górka, Lublin 2009, s. 19-29 [Laudatio, w: tamże, s. 51-62].
 2. Bibliografia podmiotowa o. Daniela-Ange’a, w: tamże, s. 70-73.
 3. Polskojęzyczne wydania dzieł o. Daniela-Ange’a, w: tamże, s. 74-76.
 4. Przedmowa, w: G. M. Korczak, Szkoła „Jeunesse-Lumière” o. Daniela-Ange. Próba syntezy duchowości, Lublin 2009, s. 15-17.
 5. Wprowadzenie, w: Duchowość w Polsce, tom 11, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, s. 7-8.
 6. Adam Rybicki, „Compassio Mariae” w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej (Lublin 2009, ss. 394 + 7 nlb), w: Duchowość w Polsce, tom 11, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, s. 303-306.

2010

 1. Wprowadzenie, „Duchowość w Polsce” 12(2010), s. 9-10.
 2. Lista członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Stan na 17 XI 2010 roku, „Duchowość w Polsce” 12(2010), s. 301-304.
 3. Adam Józef Sobczyk MSF, Communio caritatis świętej Rodziny z Nazaretu jako wzór życia duchowego współczesnej rodziny katolickiej, Kazimierz Biskupi 2010, ss. 376, „Duchowość w Polsce” 12(2010), s. 311-314.
 4. Przedmowa, w: L. Abignente, Przeszłość i teraźniejszość — historia jedności. Studium o duchowości Ruchu Focolari, Lublin 2010, s. 5-7; ISBN 978-83-7306-492-8

2011

 1. Współczesne zabobony. Z ks. prof. Markiem Chmielewskim, prodziekanem Wydziału Teologii KUL, rozmawia Agnieszka Strzępka, „Niedziela” [Lubelska] 2011, nr 11, s. IV-V.
 2. [Współautorzy: Paszkowska, J. M. Popławski, S. T. Zarzycki], Prace dyplomowe obronione w Instytucie Teologii Duchowości, „Roczniki Teologii Duchowości” 2(2010), s. 263-267.
 3. Wprowadzenie, w: Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła świętego. Zbiór dokumentów (BTD 1), zebrał i opracował ks. M. Chmielewski, Lublin 2011, s. 17-20.
 4. Słowo wstępne, w: J. Misiurek, Medytacja. Kontemplacja. Mistyka. Dzieje problematyki („Biblioteka Teologii Duchowości”, 2), Lublin 2011, s. 9-11; ISBN 978-83-930004-2-5.
 5. Wprowadzenie, „Duchowość w Polsce” 13(2011), s. 9-11; ISSN 2081-4674
 6. Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości za okres od 6 VI 2010 do 11 XI 2011 roku, „Duchowość w Polsce” 13(2011), s. 273-277; ISSN 2081-4674
 7. Marian Zawada OCD, Homo desiderans Deum. Dynamika pragnienia Boga w wymiarze antropologiczno-duchowym, Kraków 2011, ss. 445, „Duchowość w Polsce” 13(2011), s. 285-288; ISSN 2081-4674

2012

  1. [współautorzy: T. Paszkowska, J. M. Popławski], Prace dyplomowe obronione w Instytucie Teologii Duchowości KUL, „Roczniki Teologii Duchowości” 3(58)2011, s. 174-183.
  2. Przedmowa, w: Błogosławiona Lublinianka Marta Wołowska (1879-1942) — świadek wiary, red. M. Chmielewski, Lublin 2012, s. 7-10.
  3. Sanktuarium jako centrum formacji duchowej (rekolekcje, dni skupienia), w: Maryjny kształt świadectwa (Biblioteka Mariologiczna, 15), red. G. Bartosik, Częstochowa 2012, s. 171-174.
  4. Duchowość: prostowanie nieporozumień („ABC duchowości”, 1), „Egzorcysta” 2012, nr 1 (wrzesień), s. 50-51 .
  5. Chwała Boża: Bóg nie jest egoistą („ABC duchowości”, 2), „Egzorcysta” 2012, nr 2 (październik), s. 58.
  6. Pokusa: Propozycja pozornego dobra („ABC duchowości”, 3), „Egzorcysta” 2012, nr 3 (listopad), s. 62.
  7. Dziecięctwo duchowe („ABC duchowości”, 4), „Egzorcysta” 2012, nr 4 (grudzień), s. 60-61.

   2013

  8. Duchowość miłosierdzia („Leksykon duchowości miłosierdzia, 1), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2013, nr 1, s. 32-33 ISSN 1231-5621.
  9.   Chrystoformizacja. Być jak Jezus („ABC duchowości”, 5), „Egzorcysta” 2013, nr 1(5) (styczeń), s. 60-61.
  10.  Krzyż — zwycięstwo stało się faktem („ABC duchowości”, 6), „Egzorcysta” 2013, nr 2(6) (luty), s. 62-63.
  11.  Asceza chrześcijańska („ABC duchowości”, 7), „Egzorcysta” 2013, nr 3(7) (marzec), s. 62-63.
  12.  Ufność, „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2013, nr 2, s. 32-33 ISSN 1231-5621.
  13.  Miłosierdzie Boże („ABC duchowości”, 8), „Egzorcysta” 2013, nr 4(8) (kwiecień), s. 62-63.
  14.  Łaska uświęcająca — Boska energia? („ABC duchowości”, 9), „Egzorcysta” 2013, nr 5(9) (maj), s. 62-63.
  15.  Grzech („Leksykon duchowości miłosierdzia, 2), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2013, nr 3(79), s. 32-33.
  16.  Ekspiacja, („ABC duchowości”, 10), „Egzorcysta” 2013, nr 6(10) (czerwiec), s. 62-63.
  17.  Choroby wiary wiernych świeckich i ich leczenie, „Dobry Pasterz” 2013, nr 38, s. 166-178. ISSN 1230-1450.
  18.  Duchowość misyjna, („ABC duchowości”, 11), „Egzorcysta” 2013, nr 7(11) (lipiec), s. 60-61.
  19.  Walka duchowa, („ABC duchowości”, 12), „Egzorcysta” 2013, nr 8(12) (sierpień), s. 60-61.
  20.  Duchowość chrztu świętego, („ABC duchowości”, 13), „Egzorcysta” 2013, nr 9(13) (wrzesień), s. 60-61.
  21.  Wiara („Leksykon duchowości miłosierdzia, 3), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2013, nr 4(80), s. 32-33.
  22.  Potęga modlitwy („ABC duchowości”, 14), „Egzorcysta” 2013, nr 10(14) (październik), s. 62-63.
  23.  Duchowość komunii („ABC duchowości”, 15), „Egzorcysta” 2013, nr 11(15) (listopad), s. 52-53.
  24.  Duchowość świeckich, „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu” (Warszawa) 24(2013), nr 12, s. 5-7 ISSN 1505-2701.
  25.  [współautorzy: A. Rybicki, J. M. Popławski, T. Paszkowska, S. T. Zarzycki], Prace dyplomowe obronione w Instytucie Teologii Duchowości KUL w roku akademickim 2012/2013, „Roczniki Teologii Duchowości” 5(60) 2013, s. 158-162.
  26.  Rodzina „szkołą bogatszego człowieczeństwa” („ABC duchowości”, 16), „Egzorcysta” 2013, nr 12(16) (grudzień), s. 62-63.
  27.  Wprowadzenie, „Duchowość w Polsce” 15(2013), s. 9-10; ISSN 2081-4674
  28.  Ogólnopolskie Sympozjum: „Duchowość w nauczaniu Jana Pawła II”, Wadowice, 21-22 czerwca 2013 r., „Duchowość w Polsce” 15(2013), 13-17; ISSN 2081-4674
  29. Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości za okres od 21 XI 2008 do 20 VI 2013 r., Duchowość w Polsce” 15(2013), s. 297-300; ISSN 2081-4674

   2014

  30. Kult Serca Pana Jezusa („Leksykon duchowości miłosierdzia, 5), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2014, nr 1(81), s. 32-33 ISSN 1231-5621 
  31. Siewca zwątpienia. Doświadczenia ataków złego ducha w życiu bł. Marceliny Darowskiej, „Egzorcysta” 2014, nr 1(17) (styczeń), s. 23-29. 
  32. Pokora wielkością człowieka, słabością szatana („ABC duchowości”, 17), „Egzorcysta” 2014, nr 1(17) (styczeń, s. 44-45. 
  33. Ekstaza („ABC duchowości”, 18), „Egzorcysta” 2014, nr 2(18) (luty), s. 54-55. 
  34. Ciało ludzkie („ABC duchowości”, 19), „Egzorcysta” 2014, nr 3(19) (marzec), s. 54-55. 
  35. Maryja — Matka Miłosierdzia („Leksykon duchowości miłosierdzia, 6), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2014, nr 2(82), s. 32-33 ISSN 1231-5621 
  36. Jan Paweł II — promotor świętości („ABC duchowości”, 20), „Egzorcysta” 2014, nr 4(20) (kwiecień), s. 54-55. 
  37. Jan Paweł II — czciciel relikwii, „Przegląd Uniwersytecki” 26(2014), nr 2, s. 14-15. 
  38. Zwyczajna świętość nadzwyczajnego papieża. Z ks. dr. hab. Markiem Chmielewskim, profesorem KUL, z Katedry Teologii Duchowości Katolickiej, rozmawiamy o świętości Jana Pawła II, „Kurier Lubelski”. Magazyn 2014, nr 96 z 25 IV 2014, s. IV. 
  39. Zakochany w Polsce. Święty Jan XXIII („ABC duchowości”, 21), „Egzorcysta” 2014, nr 5(21) (maj), s. 54-55. 
  40. Cierpienie — powołanie w powołaniu, „Apostolstwo Chorych” 85(2014), nr 6, s. 24-26; ISSN 1232-1311 
  41. Zrzeszenia chrześcijańskie („ABC duchowości”, 22), „Egzorcysta” 2014, nr 6(22) (czerwiec), s. 52-53. 
  42. Św. Jan Paweł II — wielki apostoł Miłosierdzia Bożego („Leksykon duchowości miłosierdzia, 7), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2014, nr 3(83), s. 34-35 ISSN 1231-5621 
  43. Uwarunkowania życia duchowego („ABC duchowości”, 23), „Egzorcysta” 2014, nr 7(23) (lipiec), s. 50-51. 
  44. Ekstaza nie jest prostą miarą postępu duchowego („Miesięcznik Egzorcysta odpowiada na pytania Czytelników), „Egzorcysta” 2014, nr 7(23) (lipiec), s. 65. 
  45. Kryzys duchowy („ABC duchowości”, 24), „Egzorcysta” 2014, nr 8(24) (sierpień), s. 54-55. 
  46. Demony widziały Boga („Miesięcznik Egzorcysta odpowiada na pytania Czytelników), „Egzorcysta” 2014, nr 8(24) (sierpień), s. 66. 
  47. Błogosławieństwo („ABC duchowości”, 25), „Egzorcysta” 2014, nr 9(25) (wrzesień), s. 42-43. 
  48. Duchowość pracy („ABC duchowości”, 26), „Egzorcysta” 2014, nr 10(26) (październik), s. 52-53. 
  49. Koronka do Miłosierdzia Bożego („Leksykon duchowości miłosierdzia, 8), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2014, nr 4(84), s. 34-35 ISSN 1231-5621. 
  50. Ojcostwo Boga i dziecięctwo duchowe. Jan Paweł II i św. Teresa z Lisieux, „Teresa z Lisieux” 2014, nr 5, s. 17-19: ISSN 2300-7664 
  51. Czystość i oczyszczenie („ABC duchowości”, 27), „Egzorcysta” 2014, nr 11(27) (listopad), s. 40-41. 
  52. Rzeczy ostateczne („ABC duchowości”, 28), „Egzorcysta” 2014, nr 12(28) (grudzień), s. 60-61. 
  53. Tożsamość Europy a pamięć o jej duchowych korzeniach, „Przegląd Uniwersytecki” 26(2014), nr 6, s. 7-10. ISSN 0866-9961 
  54. Wprowadzenie, „Duchowość w Polsce” 16(2014), s. 9-10. 
  55. Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości za okres od 21.06.2013 do 3.12.2014 r., „Duchowość w Polsce” 16(2014), s. 262-264.

   2015

  56.  Pycha („ABC duchowości”, 29), „Egzorcysta” 2015, nr 1(29) (styczeń), s. 42-43. 
  57. Przenajświętsza Trójca źródłem miłosierdzia („Leksykon duchowości miłosierdzia, 9), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2015, nr 1(85), s. 38-39 ISSN 1231-5621. 
  58. Cześć dla zmarłych („ABC duchowości”, 30), „Egzorcysta” 2015, nr 2(30) (luty), s. 54-55. 
  59. Post („ABC duchowości”, 31), „Egzorcysta” 2015, nr 3(31) (marzec), s. 44-45. 
  60. Bóg — Ojciec miłosierdzia („Leksykon duchowości miłosierdzia, 10), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2015, nr 2(86), s. 38-39 ISSN 1231-5621. 
  61. Wolność w Chrystusie („ABC duchowości”, 32), „Egzorcysta” 2015, nr 4(32) (kwiecień), s. 62-63. 
  62. Duchowość bezdroży („ABC duchowości”, 33), „Egzorcysta” 2015, nr 5(33) (maj), s. 62-63. 
  63. Prace dyplomowe w Instytucie Teologii Duchowości KUL i inne formy aktywności w roku 2014, „Roczniki Teologiczne” 62(2015), z. 5, s. 184-189. 
  64. Duchowość wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, „Nasz Dziennik” 2015, nr 135, s. 16 (z 12 VI 2015). 
  65. Ufność („ABC duchowości”, 34), „Egzorcysta” 2015, nr 6(34) (czerwiec), s. 58-59. 
  66. Chrześcijańska radość jako przejaw zdrowej duchowości („ABC duchowości”, 35), „Egzorcysta” 2015, nr 7(35) (lipiec), s. 56-57. 
  67. Miłosierdzie Syna Bożego („Leksykon duchowości miłosierdzia”, 11), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2015, nr 3(87), s. 38-40 ISSN 1231-5621. 
  68. Odpoczynek i sen („ABC duchowości”, 36), „Egzorcysta” 2015, nr 8(36) (sierpień), s. 62-63. 
  69. Sakramenty nie są magią („ABC duchowości”, 37), „Egzorcysta” 2015, nr 9(37) (wrzesień), s. 50-51. 
  70. Maryjny wzór życia duchowego, w: Maryjny kształt nowego życia w Chrystusie. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej, red. M. Kowalczyk, Poznań 2015, s. 34-38. 
  71. Maryja Matka wzorem naszego powołania, w: Maryja — Matka i Królowa wzorem naszego powołania („Biblioteka «Dzieży»”, Instytut Świecki Chrystusa Króla) nr 26(2015), s. 15-31. 
  72. Życiodajna nadzieja („ABC duchowości”, 38), „Egzorcysta” 2015, nr 10(38) (październik), s. 54-55. 
  73. Duch Święty w tajemnicy Bożego miłosierdzia („Leksykon duchowości miłosierdzia”, 12), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2015, nr 4, s. 38-39. 
  74. Sakramentalia („ABC duchowości”, 39), „Egzorcysta” 2015, nr 11(39) (listopad), s. 54-55. 
  75. Maryja nauczycielką wiary, nadziei i miłości, w: Jubileuszowa droga chrzcielna 2016. Dziękczynienie – wierność – misja, red. Sz. Stułkowski, Poznań 2015, s. 132-171. ISBN 987-83-7516-950-8. 
  76. Adoracja („ABC duchowości”, 40), „Egzorcysta” 2015, nr 12(40) (grudzień), s. 54-55. 
  77. Przedmowa, w: J. W. Skorodiuk, Człowiek Boży. Życie duchowe Biskupa Ignacego Świrskiego, Siedlce 2015, s. 7-8. ISBN 978-83-7847-315-2. 
  78. Wprowadzenie, „Duchowość w Polsce” 17(2015), s. 9-10. 
  79. Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości za okres od 4.12.2014 do 24.12.2015 roku, „Duchowość w Polsce” 17(2015), s. 323-326.

   2016

  80. Kościół święty sługą miłosierdzia („Leksykon duchowości miłosierdzia”, 13), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2016, nr 1(89), s. 38-39. ISSN 1231-5621 
  81. Cywilizacja miłości („ABC duchowości”, 41), „Egzorcysta” 2016, nr 1(41) (styczeń), s. 38-39. 
  82. Sanktuarium („ABC duchowości”, 42), „Egzorcysta” 2016, nr 2(42) (luty), s. 54-55. 
  83. Przeżegnanie się („ABC duchowości”, 43), „Egzorcysta” 2016, nr 3(43) (marzec), s. 55-56. 
  84. Ubóstwo („ABC duchowości”, 44), „Egzorcysta” 2016, nr 4(44) (kwiecień), s. 48-49. 
  85. Papież Franciszek — Apostoł miłosierdzia, („Leksykon duchowości miłosierdzia”, 14), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2016, nr 2(90), s. 38-39. ISSN 1231-5621 
  86. „Dać się Bogu zaskoczyć…”, w: „Pan skierował do niego słowo i przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu?… Materiał opublikowany z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich ks. Grzegorza M. Korczaka, Łódź 25 V 2016 (do użytku wewnętrznego), s. 6-8. 
  87. Geniusz kobiety („ABC duchowości”, 45), „Egzorcysta” 2016, nr 5(45) (maj), s. 56-57. 
  88. Gorliwość chrześcijańska („ABC duchowości”, 46), „Egzorcysta” 2016, nr 6(46) (czerwiec), s. 62-63. 
  89. Kierownictwo duchowe („ABC duchowości”, 47), „Egzorcysta” 2016, nr 7(47) (lipiec), s. 58-59. 
  90. Chrzest sakramentem miłosierdzia („Leksykon duchowości miłosierdzia”, 15), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2016, nr 3(91), s. 38-39. ISSN 1231-5621 
  91. Posłuszeństwo („ABC duchowości”, 48), „Egzorcysta” 2016, nr 8(48) (sierpień), s. 56-58. 
  92. [współautorzy: T. Paszkowska, A. Rybicki, J. M. Popławski, S. T. Zarzycki], Sprawozdanie z działalności katedr, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 5, s. 208-210. ISSN 2353-7272 
  93. Czystość, („ABC duchowości”, 49), „Egzorcysta” 2016, nr 9(49) (wrzesień), s. 62-64. 
  94. Chrystologia współczesnych nabożeństw maryjnych. Dyskusja panelowa. Wprowadzenie, w: Razem z Maryją dziękujemy za dar chrztu świętego („Biblioteka Mariologiczna”, 19), red. G. Bartosik, Częstochowa 2016, s. 171-174. 
  95. Forum dyskusyjne duchowe i pastoralne — wnioski pastoralne. Wprowadzenie do dyskusji, w: Królowanie Jezusa w Polsce. Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła, red. J. Kobienia, A. Flaga, Kraków-Ustroń 2016, s. 129-133. 
  96. Modlić się za zmarłych („ABC duchowości”, 50), „Egzorcysta” 2016, nr 10(50) (październik), s. 55-57. 
  97. Eucharystia sakramentem miłosierdzia („Leksykon duchowości miłosierdzia”, 16), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2016, nr 4(92), s. 38-39. ISSN 1231-5621 
  98. Jezus Chrystus Król i Jego Królestwo („ABC duchowości”, 51), „Egzorcysta” 2016, nr 11(51) (listopad), s. 59-61. 
  99. Medytacja chrześcijańska („ABC duchowości”, 52), „Egzorcysta” 2016, nr 12(52) (grudzień), s. 41-43. 
  100. Słowo na otwarcie Wiosennego Dnia Biblijnego, w: „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31, 10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia, A. Kubiś, K. Napora (Analecta Biblica Lublinensia 14), Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 11-12; ISBN 978-83-8061-291-4.  
  101. Druga recenzja wydawnicza „Leksykonu duchowości franciszkańskiej”, „Studia Franciszkańskie” 26(2016), s. 427-428. 
  102. Wprowadzenie, „Duchowość w Polsce” 18(2016), s. 9-10. 
  103. Jan Krzysztof Miczyński, Fundament duchowości i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 394, „Duchowość w Polsce” 18(2016), s. 257-260 [recenzja]. 
  104. Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, „Duchowość w Polsce” 18(2016), s. 273-277.

   2017

  105. Grzech („ABC duchowości”, 53), „Egzorcysta” 2017, nr 1(53) (styczeń), s. 49-51.
  106. Shamballa — moda czy zagrożenie duchowe? („Pytania czytelników”), „Egzorcysta” 2017, nr 1(53) (styczeń), s. 65-66. 
  107. Dopust Boży („ABC duchowości”, 54), „Egzorcysta” 2017, nr 2(54) (luty), s. 52-54. 
  108. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny („Pytania czytelników”), „Egzorcysta” 2017, nr 2(54) (luty), s. 66.
  109. Przebaczenie („ABC duchowości”, 55), „Egzorcysta” 2017, nr 3(55) (marzec), s. 58-60.
  110. 761(6). „Nowa duchowość” („ABC duchowości”, 56), „Egzorcysta” 2017, nr 4(56) (kwiecień), s. 52-54.
  111. „Duchowość w Polsce”, „Egzorcysta” 2017, nr 4(56) (kwiecień), s. 65.
  112. Lęk przed przyszłością a objawienia fatimskie, („ABC duchowości”, 57), „Egzorcysta” 2017, nr 5(57) (maj), s. 48-50.
  113. Zawierzenie, („ABC duchowości”, 58), „Egzorcysta” 2017, nr 6(58) (czerwiec), s. 59-61.
  114. Sprawozdanie z działalności katedr. Prace dyplomowe obronione w Instytucie Teologii Duchowości Wydziału Teologii KUL i inne formy aktywności w roku 2016, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 5, s. 183-186.
  115. Liturgia. Źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, („ABC duchowości”, 59), „Egzorcysta” 2017, nr 7(59) (lipiec), s. 52-53.
  116. Uzdrowienie („ABC duchowości”, 60), „Egzorcysta” 2017, nr 8(60) (sierpień), s. 53-55.
  117. Zjawiska paramistyczne w życiu duchowym („ABC duchowości”, 61), „Egzorcysta” 2017, nr 9(61) (wrzesień), s. 60-62.
  118. Kryteria oceny nadzwyczajnych zjawisk w życiu duchowym („Miesięcznik Egzorcysta odpowiada na pytania czytelników”), „Egzorcysta” 2017, nr 9(61) (wrzesień), s. 64-66.
  119. Słowo Boże w życiu duchowym („ABC duchowości”, 62), „Egzorcysta” 2017, nr 10(62) (październik), s. 48-50.
  120. Nakładanie rąk („Drogowskazy. Pytania czytelników”), „Egzorcysta” 2017, nr 10(62) (październik), s. 66.
  121. Chrześcijańskie doświadczenie mistyczne („ABC duchowości”, 63), „Egzorcysta” 2017, nr 11(63) (listopad), s. 51-53.
  122. Cuda a życie duchowe („ABC duchowości”, 64), „Egzorcysta” 2017, nr 12(64) (grudzień), s. 46-48.

   2018

  123. Odpust — dar Bożego miłosierdzia („ABC duchowości”, 65), „Egzorcysta” 2018, nr 1(65) (styczeń), s. 48-50.
  124. Czy duchy (święci, aniołowie czy demony) słyszą naszą modlitwę myślną (Miesięcznik Egzorcysta odpowiada na pytania Czytelników), „Egzorcysta” 2018, nr 1(65) (styczeń), s. 65-66.
  125. Pokusa („ABC duchowości”, 66), „Egzorcysta” 2018, nr 2(66) (luty), s. 42-44.
  126. Bałwochwalstwo („ABC duchowości”, 67), „Egzorcysta” 2018, nr 3(67) (marzec), s. 52-54.
  127. Dlaczego protestanci nie czczą Matki Bożej? Czyżby obawiali się bałwochwalstwa? Czy słusznie Świadkowie Jehowy zarzucają katolikom, że oddając cześć świętym wizerunkom, dopuszczają się bałwochwalstwa?, („ABC duchowości”, 67), „Egzorcysta” 2018, nr 3(67) (marzec), s. 64-66.
  128. Profetyczne początki polskiej duchowości („ABC duchowości”, 68), „Egzorcysta” 2018, nr 4(68) (kwiecień), s. 47-49.
  129. Polska maryjność („ABC duchowości”, 69), „Egzorcysta” 2018, nr 5(69) (maj), s. 43-44.
  130. Oczyszczenie zmysłów („ABC duchowości”, 70), „Egzorcysta” 2018, nr 7(70) (czerwiec), s. 52-54.
  131. Rekolekcje („ABC duchowości”, 71), „Egzorcysta” 2018, nr 7(71) (lipiec), s. 48-50.
  132. Intronizacja bez intronizacji? („Miesięcznik Egzorcysta odpowiada na pytania czytelników”), „Egzorcysta” 2018, nr 7(71) (lipiec), s. 62-64.
  133. Duchowość, która zniewala („ABC duchowości”, 72), „Egzorcysta” 2018, nr 8(72) (sierpień), s. 51-53.
  134. Modlitwa o uzdrowienie jak fast-food, „Apostolstwo Chorych” 89(2018), nr 9, s. 34-38.
  135. Duchowość Nowego Człowieka („ABC duchowości”, 73), „Egzorcysta” 2018, nr 9(73) (wrzesień), s. 47-49.
  136. [Rec.] Marta Kowalczyk, Bł. Dorota z Mątów (seria „Matki Kościoła”), Flos Carmeli, Poznań 2018, ss. 299, „Duchowość w Polsce” 19-20(2017-2018), s. 335-337 ISSN 2081-4674
  137. Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości za okres od 21 VI 2013 roku do 1 XII 2017 roku, „Duchowość w Polsce” 19-20(2017-2018), s. 349-353 ISSN 2081-4674
  138. Święty Jan Paweł II mistykiem, „Egzorcysta” 2018, nr 10(74) (październik), s. 28-31.
  139. Szkaplerze i medaliki to nie talizmany („ABC duchowości”, 74), „Egzorcysta” 2018, nr 10(74) (wrzesień), s. 52-54.
  140. Od Redakcji, w: Dar wielkiego serca. Fundacja Potulicka w stuleciu KUL, red. M. Chmielewski, Lublin-Wojnowo 2018, s. 11-12.
  141. Zmiany kadrowe, w: Dar wielkiego serca. Fundacja Potulicka w stuleciu KUL, red. M. Chmielewski, Lublin-Wojnowo 2018, s. 81-85.
  142. Oddziaływanie społeczno-środowiskowe, w: Dar wielkiego serca. Fundacja Potulicka w stuleciu KUL, red. M. Chmielewski, Lublin-Wojnowo 2018, s. 129-145.
  143. Czy mistyka jest powołaniem chrześcijanina?, „Egzorcysta” 2018, nr 11(75) (listopad), s. 44-46.
  144. Ubóstwo stanem ludzkiego ducha („ABC duchowości”, 76), „Egzorcysta” 2018, nr 12(76) (grudzień), s. 53-55.
  145. Daniel-Ange de Maupeou D’Ableiges, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i inni, Lublin 2018, s. 142 ISBN 978-83-8061-610-3; 978-83-8061-611-0 (tom I)
  146. Dni Duchowości, Tygodnie Duchowości, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i inni, Lublin 2018, s. 161-162 ISBN 978-83-8061-610-3; 978-83-8061-611-0 (tom I)
  147. Leksykon duchowości katolickiej, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i inni, Lublin 2018, s. 618-619 ISBN 978-83-8061-610-3; 978-83-8061-611-0 (tom I)

   2019

  148. Rozeznawanie charyzmatów („ABC duchowości”, 77), „Egzorcysta” 2019, nr 1(77) (styczeń), s. 47-49.
  149. Czemu służą objawienia prywatne („Miesięcznik Egzorcysta odpowiada na pytania czytelników”), „Egzorcysta” 2019, nr 1(77) (styczeń), s. 62-65.
  150. Cześć dla aniołów („ABC duchowości”, 78), „Egzorcysta” 2019, nr 2(78) (luty), s. 40-43.
  151. Różdżka Aarona („Miesięcznik Egzorcysta odpowiada na pytania czytelników”), „Egzorcysta” 2019, nr 1(77) (styczeń), s. 64-65.
  152. Duchowość cierpienia („ABC duchowości”, 79), „Egzorcysta” 2019, nr 3(79) (marzec), s. 50-52.
  153. Do czego nam świętość? („ABC duchowości”, 80), „Egzorcysta” 2019, nr 4(80) (kwiecień), s. 54-56.
  154. Duchowość kapłańska („ABC duchowości”, 81), „Egzorcysta” 2019, nr 5(81) (maj), s. 50-52.
  155. Zstąpienie Chrystusa do piekieł („Miesięcznik Egzorcysta odpowiada na pytania czytelników”), „Egzorcysta” 2019, nr 5(81) (maj), s. 64-65.
  156. Świętość w dziejach Kościoła („ABC duchowości”, 82), „Egzorcysta” 2019, nr 6(82) (czerwiec), s. 50-53.
  157. Boża Opatrzność („ABC duchowości”, 83), „Egzorcysta” 2019, nr 7(83) (lipiec), s. 48-51.
  158. Harmonia ducha i ciała („ABC duchowości”, 84), „Egzorcysta” 2019, nr 8(84) (sierpień), s. 48-51.
  159. Kobieta kapłanem? („ABC duchowości”, 85), „Egzorcysta” 2019, nr 9(85) (wrzesień), s. 51-53.
  160. Fundacja Potulicka – owoc kobiecego geniuszu, w: „Przegląd Uniwersytecki” 31(2019), nr 3 (179), s. 48-51. ISSN 0866-9961
  161. Charyzmat życia konsekrowanego, („ABC duchowości”, 86), „Egzorcysta” 2019, nr 10(86) (październik), s. 41-43.
  162. „Umieram bo nie umieram”. Paschalny wymiar śmierci, („ABC duchowości”, 87), „Egzorcysta” 2019, nr 11(87) (listopad), s. 42-44.
  163. Dusza czy zjawa. Kontakt z duszami czyśćcowymi  („Teologia”), „Egzorcysta” 2019, nr 11(87) (listopad), s. 54-58.
  164. Duchowość eucharystyczna, („ABC duchowości”, 88), „Egzorcysta” 2019, nr 12(88) (grudzień), s. 49-51.
  165. Słowo Boże – Maryja – życie duchowe. Refleksja nad książką ks. Kamila Zadrożnego, „Duchowość w Polsce” 21(2019), s. 257-262.

   2020

  166. Szatan w życiu duchowym, („ABC duchowości”, 89), „Egzorcysta” 2020, nr 1(89) (styczeń), s. 44-46.
  167. Różaniec „szkołą Maryi” („ABC duchowości”, 90), „Egzorcysta” 2020, nr 2(90) (luty), s. 49-51.
  168. Akt heroiczny („ABC duchowości”, 91), „Egzorcysta” 2020, nr 3(91) (marzec), s. 46-48.
  169. Ofiara ekspiacyjna Bł. Marceliny Darowskiej („ABC duchowości”, 91), „Egzorcysta” 2020, nr 3(91) (marzec), s. 22-28.
  170. Woda święcona („ABC duchowości”, 92), „Egzorcysta” 2020, nr 4(92) (kwiecień), s. 48-51.
  171. [Recenzja] Maryjne vademecum duszpasterza, „Egzorcysta” 2020, nr 4(92) (kwiecień), s. 65.
  172. Powierzyć się Maryi, „Egzorcysta” 2020, nr 5(93) (maj), s. 20-26.
  173. Kara Boża czy karcenie („ABC duchowości”, 93), „Egzorcysta” 2020, nr 5(93) (maj), s. 44-46.
  174. Św. Jan Paweł II o katolickiej duchowości, „Przegląd Uniwersytecki” 32(2020), nr 2-3, s. 27-29.
  175. Modlitwa jest walką („ABC duchowości”, 94), „Egzorcysta” 2020, nr 6(94) (czerwiec), s. 42-45.
  176. Piękno w życiu duchowym („ABC duchowości”, 95), „Egzorcysta” 2020, nr 7(95) (lipiec), s. 56-58.
  177. Maryjna szkoła życia duchowego („ABC duchowości”, 96), „Egzorcysta” 2020, nr 8(96) (sierpień), s. 44-48.
  178. Rozmowa duchowa („ABC duchowości”, 97), „Egzorcysta” 2020, nr 9(97) (wrzesień), s. 48-51.
  179. Posługa władzy („ABC duchowości”, 98), „Egzorcysta” 2020, nr 10(98) (październik), s. 46-49.
  180. Święty Józef Patron dobrej śmierci („ABC duchowości”, 99), „Egzorcysta” 2020, nr 11(99) (listopad), s. 34-37.
  181. Duchowość pustyni („ABC duchowości”, 100), „Egzorcysta” 2020, nr 12(100) (grudzień), s. 42-45.
  182. Modlitwa o nawrócenie grzeszników (Miesięcznik „Egzorcysta” odpowiada na pytania Czytelników), „Egzorcysta” 2020, nr 12(100) (grudzień), s. 64-66.

   2021

  183. Papież świętości – Jan Paweł II  („ABC duchowości”, 101), „Egzorcysta” 2021, nr 1(101) (styczeń), s. 48-51.
  184. Cześć dla imienia Jezus  („ABC duchowości”, 102), „Egzorcysta” 2021, nr 2(102) (luty), s. 42-45.
  185. Droga krzyżowa („ABC duchowości”, 103), „Egzorcysta” 2021, nr 3(103) (marzec), s. 44-46.
  186. Duchowość paschalna („ABC duchowości”, 104), „Egzorcysta” 2021, nr 4(104) (kwiecień), s. 55-57.
  187. Duchowość w czasie pandemii, „Apostolstwo chorych” 92(2021), nr 5, s. 27-31; ISSN 1232-1211.
  188. Bojaźń Boża („ABC duchowości”, 105), „Egzorcysta” 2021, nr 5(105) (maj), s. 40-43.
  189. Objawienia maryjne na warszawskich Siekierkach, „Egzorcysta” 2021, nr 6(106) (czerwiec), s. 24-29.
  190. Po co są objawienia prywatne?, „Egzorcysta” 2021, nr 6(106) (czerwiec), s. 54-58.
  191. Świętowanie dnia pańskiego, „Egzorcysta” 2021, nr 7(107) (lipiec), s. 50-54.
  192. Świeccy w Kościele, cz. 1, „Non Possumus. Imperatyw” 2021, nr 1 (lipiec), s. 26.

   2022

  193. Wniebowzięta – nasza Matka i wzór, „Idziemy” 2022, nr 33, s. 18-19.
  194. Doświadczyć Niewidzialnego, czyli o zmysłach duchowych, „Apostolstwo Chorych” 93(2022), nr 9, s. 16-22.

Aktualizacja strony: 23 IX 2023 r.