DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

Hits: 304

Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej, szczególnie w okresie wakacyjno-feryjnym staram się angażować się w pracę duszpasterską, zwłaszcza przepowiadanie (głoszenie kazań, konferencji ascetycznych, dni skupienia i rekolekcji). Dotychczas przeprowadziłem około 40 rekolekcji parafialnych, 26 rekolekcji zamkniętych dla różnych grup apostolskich, 24 rekolekcje dla osób konsekrowanych (zakonnic i świeckich konsekrowanych) oraz 19 rekolekcji dla kapłanów i alumnów. Ponadto przeprowadziłem ponad 180 dni skupienia dla różnych grup, szczególnie dla lubelskiej grupy żeńskiego Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla, którego przez wiele lat byłem opiekunem duchowym.

Kazania

Konferencje (nauki)

Dni skupienia

Rekolekcje

 

 

 

 

Aktualizacja strony: 15 IX 2018