DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej, szczególnie w okresie wakacyjno-feryjnym staram się angażować się w pracę duszpasterską, zwłaszcza przepowiadanie (głoszenie kazań, dni skupienia i rekolekcji). Dotychczas przeprowadziłem około 40 rekolekcji parafialnych, 26 rekolekcji zamkniętych dla różnych grup apostolskich, 24 rekolekcje dla osób konsekrowanych (zakonnic i świeckich konsekrowanych) oraz 19 rekolekcji dla kapłanów i alumnów. Ponadto przeprowadziłem ponad 170 dni skupienia dla różnych grup, szczególnie dla lubelskiej grupy żeńskiego Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla, którego od wielu lat jestem opiekunem duchowym.

Kazania

Dni skupienia

Rekolekcje